Instrumenten in het kader van vermogensplanning: 5 tools

Gepost op

Als we spreken over vermogensplanning zijn er verschillende instrumenten beschikbaar om hierbij te helpen. Ieder hebben ze een eigen finaliteit en kunnen ze handig zijn in diverse fasen van je leven. Hieronder bespreken wij graag de belangrijkste zaken waar je een beroep op kan doen.  

Schenking 

Een eerste en veel gekende manier van vermogensplanning is het schenken van vermogen. Aan dergelijke schenking kunnen verschillende voorwaarden worden gekoppeld. Zo is het populair om het vruchtgebruik op de geschonken goederen voor te behouden. Op deze manier kunnen de inkomsten van de geschonken goederen (bv. huur of dividenden) behouden blijven. Als we spreken over aandelen, kan de vruchtgebruiker ook nog steeds de stemrechten blijven uitoefenen. Naast het vruchtgebruik is het mogelijk om nog tal van andere voorwaarden op te leggen aan de begiftigde van de schenking.  

Vanuit fiscaal oogpunt kan een schenking van (bepaalde) roerende goederen zonder dat schenkbelasting moet worden betaald. In dit geval zal je nog wel erfbelasting moeten betalen als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Daarnaast kan je er ook voor opteren om schenkbelasting te betalen. In dat geval, zal nooit nog erfbelasting verschuldigd zijn en dit ongeacht het ogenblik van overlijden van de schenker. Bij de schenking van onroerende goederen is het niet mogelijk om de schenkbelasting te vermijden.  

Doorgeefschenking 

Een doorgeefschenking is een specifieke vorm van een schenking. Als je zelf erft, kan je fiscaal vriendelijk dit vermogen meteen doorschuiven naar jouw afstammelingen. Op deze manier vermijd je dat zij hier later nog eens erfbelasting op moeten betalen bij jouw overlijden. Je kan de details lezen in ons artikel dat gewijd is aan de doorgeefschenking.  

Test-attest 

Het test-attest is iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Via het test-attest kan je te weten komen of jouw onderneming in aanmerking komt voor het gunstregime voor familiale ondernemingen. Concreet betekent dit dat de overdracht van de onderneming onderworpen is aan lagere tarieven in de schenk- en erfbelasting of zelfs van een volledige vrijstelling kan genieten. Meer details over het test-attest kan je nalezen via volgende link.  

Huwelijkscontract 

Een andere manier om aan vermogensplanning te doen is via het huwelijkscontract. Het huwelijkscontract bepaalt namelijk hoe het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt verdeeld tussen de echtgenoten. Door hier verstandig mee om te gaan is het mogelijk vermogen van de ene naar de andere echtgenoot te verschuiven op een fiscaal vriendelijk manier.  

Testament 

Het sluitstuk van een vermogensplanning is het testament. In jouw testament kan je bepalen wat er moet gebeuren met het vermogen dat jij bij jouw overlijden nalaat. Op deze manier kan je dus verzekeren dat jouw vermogen wordt verdeeld zoals je dit zelf voor ogen had. Wat niet noodzakelijk het geval is als je rekent op het wettelijk erfrecht.  

Daarnaast kan je via het testament enkele fiscale optimalisatietechnieken toepassen om de erfbelasting voor jouw erfgenamen te verlichten.   

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.