Test-attest: jouw besparing in de schenk- en erfbelasting

Gepost op

Wanneer je overlijdt en vermogen nalaat aan jouw erfgenamen, worden zij hierop belast in de erfbelasting. Tussen partners en in rechte lijn loopt deze op tot 27%. Laat je ook vermogen na aan andere personen? Dan lopen de tarieven zelfs nog verder op. Via een goede vermogensplanning is het echter mogelijk de erfbelasting te verlichten.

Zo kiest men er vaak voor om nu al vermogen weg te schenken. Ook dit zal echter meestal gepaard gaan met een belasting, meer bepaald de schenkbelasting. Voor onroerende goederen is deze opnieuw progressief, terwijl voor roerende goederen de schenkbelasting in principe 3% (partners en in rechte lijn) of 7% (anderen) bedraagt.

Vermogen is niet gelijk aan liquiditeit

Des te groter jouw vermogen, des te hoger de erf- of schenkbelasting. Het beschikken over een groot vermogen gaat echter niet altijd gepaard met beschikbare liquide middelen om de schenk- of erfbelasting te betalen.

Dat is vaak het geval bij ondernemers die een zaak hebben uitgebouwd, maar het overgrote deel van hun vermogen in hun zaak hebben geïnvesteerd.

Hierdoor is het niet ondenkbaar dat de erfgenamen van de ondernemer gebukt gaan onder een zware financiële last door de overdracht van de onderneming. Als gevolg hiervan gebeurt het zelfs soms dat het voortbestaan van de zaak in het gedrang komt.  

Verlaagde tarieven in de schenk- & erfbelasting

Bij wijze van tegemoetkoming, heeft de (Vlaamse) wetgever voorzien in een specifiek regime voor familiale ondernemingen en vennootschappen. Onder dit gunstregime komen ze in aanmerking voor verlaagde tarieven in de schenk- & erfbelasting.

Wanneer jouw eenmanszaak of vennootschap aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt zij namelijk in aanmerking voor een vrijstelling van de schenkbelasting of een verlaagd tarief van 3% (partners en in rechte lijn) in de erfbelasting. Een aanzienlijk verschil dus – zeker in de erfbelasting – in vergelijking met de standaardtarieven.

Test-attest: uw toegangsticket tot verlaagde tarieven in de schenk- & erfbelasting

Om in aanmerking te komen voor de verlaagde tarieven, dient uw onderneming/vennootschap wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

Om hier vooraf een beter zicht op te hebben kan je bij de Vlaamse Belastingdienst een zogenaamd ‘test-attest’ aan te vragen. Na aanvraag zullen zij bevestigen of je al dan niet aan alle voorwaarden voldoet.

Dit is ten eerste handig wanneer je een schenking overweegt en zodoende vooraf kan verzekeren dat de schenking vrij van schenkbelasting kan plaatsvinden.

Daarnaast kan het test-attest ook gemoedsrust geven om een onverwacht overlijden af te dekken. Mocht er jou plots iets overkomen, dan weet je dat jouw onderneming/vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagd tarief in de erfbelasting. Op deze manier wordt de fiscale last voor jouw erfgenamen zo goed mogelijk beperkt.  

Conclusie: test-attest, de moeite waarde

We kunnen dus concluderen dat de aanvraag van een test-attest in ieder geval nuttig kan zijn, of je nu denkt aan een overdracht op korte termijn of niet.

Bovendien geeft dit u ook de mogelijkheid om indien nodig tijdig bij te sturen als je vandaag niet aan alle voorwaarden voldoet. Wens je een test-attest aan te vragen of wil he hier eerst nog meer informatie over, neem dan zeker contact met ons op.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.