Acs kiest voor een betere (bedrijfs)wereld

Bij Acs denken we vooruit. Door duurzaamheid voorop te stellen in onze dagelijkse werking en inspanningen te doen, dragen we ons steentje bij aan een groene en duurzame toekomst. Ondernemen, niet alleen met aandacht voor het economische aspect, maar vooral ook met oog voor de ecologische en sociale aspecten van hedendaagse bedrijfsvoering.  

Met onze visie op duurzaam ondernemen, hopen we anderen te inspireren.

De recente acties die Acs onderneemt tot het verlagen en compenseren van onze CO2 uitstoot met het oog op CO2-neutraal ondernemen, sluiten mooi aan bij het duurzaamheidsbeleid dat al enkele jaren wordt gevoerd. Zo organiseren we jaarlijks een aantal initiatieven ter ondersteuningen van de Warmste Week en maken we maximaal gebruik van duurzame energie door de installatie van zonnepanelen op ons hoofdgebouw.

Ook inzake bedrijfswagens streven we naar duurzaamheid, door het vergroenen van onze vloot en het neutraliseren van diens volledige CO2 uitstoot. We promoten bewust duurzamere alternatieven, zoals het gebruik van de fiets, door middel van een fietsleaseplan en het uitbetalen van een aantrekkelijke fietsvergoeding voor al onze medewerkers.

Bij Acs vatten we de koe bij de horens en pakken we graag uit met vier concrete voorbeelden.

Elektrisch wagenpark.

Zonnepanelen op het dak.

8800m2 Acs-bos.

22% minder printen in 2023.

Bij Acs stellen we de mens en zijn behoeften centraal. We willen hen raken met wat we doen en vooral hoe we iets doen.

Als trouwe partner van heel wat ondernemers proberen we maximale waarde uit ons bedrijf te halen met steeds aandacht voor mens en maatschappij. 

Met onze visie op duurzaam ondernemen, hopen we anderen te inspireren om een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen en onszelf te blijven uitdagen om duurzame acties op poten te zetten en iets terug te geven aan onze planeet. 

De hedendaagse bedrijfswereld zit volop in verandering. Steeds meer ondernemers denken aan wat ze de wereld kunnen geven, in de plaats van enkel hetgeen het hen kan opleveren. Mensen zijn gelukkiger als ze een bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel en ook wij merken dat er steeds vaker wordt gezocht naar een doel in het persoonlijke én professionele leven.

Daarin zijn volgende gedragsveranderingen van groot belang:

  • Van kortetermijndenken overgaan naar een visie en doelstellingen op lange termijn;
  • Steeds meer streven naar een persoonlijke aanpak tegenover een ‘one-size-fits-all-aanpak’;
  • Ondernemen verschuift van een gesloten visie naar een open aanpak.

Ook binnen Acs streven we naar een evenwicht tussen krijgen van en geven aan de wereld. We zetten acties op punt met als doel de huidige levenskwaliteit te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een groene toekomst

Voor Acs staat groei centraal. Hieronder verstaan we niet zozeer ‘groter worden’ maar vooral ‘beter worden’ als bedrijf en als mens en dat ook buiten de bedrijfsmuren met het oog op duurzaamheid.

Uiteraard betekent groei ook de noodzaak om op onze eigen resultaten te focussen, maar dat in evenwicht met aandacht voor de mens en de maatschappij. Daarnaast willen we door te groeien en onszelf te verbeteren iets terugdoen voor de wereld die ons dagdagelijks inspireert.

Acs.be wordt op een milieuvriendelijke manier gehost bij Combell. 
We voldoen daarmee aan de Green Web Foundation Check.

green-web-foundation-acs.be

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.