Hoe overtollige cash in jouw vennootschap laten renderen: 5 alternatieven

Gepost op

Steeds meer Belgen richten een (management)vennootschap op. De reden is vaak van fiscale aard. Door met een vennootschap te werken, kan je op fiscaal voordelige manier geld uit de vennootschap halen. Denk maar aan de liquidatiereserve of het VVPRbis-regime. We treden niet in detail, maar samengevat heb je onder beide stelsels de mogelijkheid om – na betaling van de vennootschapsbelasting – dividenden uit te keren die aan 15% werden belast. Een pak beter dan de traditionele 30% roerende voorheffing op dividenden. Om nog maar te zwijgen over een bezoldiging die onderworpen wordt aan sociale bijdragen en de progressieve tarieven in de personenbelasting.   

Als je voor voormelde regimes kiest, betekent dit meestal ook dat de cash een tijdje binnen de vennootschap zal worden gereserveerd. Je kan dit geld dan gewoon op de bankrekening laten staan, maar dit brengt uiteraard niet veel op. Daarom bekijken we enkele alternatieven.  

Spaarrekening 

Een eerste optie is om het geld op een spaarrekening te zetten. Op deze manier kan je altijd over het geld beschikken, maar brengt het toch enige rente op. Als je het geld (minstens) één jaar laat staan, krijg je vaak ook nog een getrouwheidspremie.  

De rente die je ontvangt, is een belastbaar inkomen in hoofde van de vennootschap.  

Termijnrekening 

Een termijnrekening is een meer verregaande vorm van een spaarrekening. Hierbij zet je jouw geld vast op een spaarrekening voor een vooraf bepaalde termijn. Gedurende deze termijn kan je dus niet aan het geld. Je kapitaal is – net zoals bij de traditionele spaarrekening – gegarandeerd. De rente die je ontvangt zal onder meer afhankelijk zijn van de looptijd.  

De rente die je ontvangt, is ook hier een belastbaar inkomen.  

Obligaties 

Een andere mogelijkheid is beleggen in obligaties. Dit is schuldpapier van een overheid of ander bedrijf. Gedurende de looptijd ontvang je een rente en op de vervaldag wordt het kapitaal terugbetaald. Het verschil met de spaar- en termijnrekening is dat obligaties kunnen worden verhandeld. Je kan dus op ieder ogenblijk jouw obligaties verkopen op de secundaire markt. Dit betekent ook dat je een min- of meerwaarde kan realiseren op de obligaties.  

De rente die je ontvangt, is opnieuw een belastbaar inkomen. Net als een gerealiseerde meerwaarde. Eventuele minderwaarde zijn aftrekbaar.  

Aandelen 

Net als obligaties, kan je natuurlijk ook beleggen in aandelen. Genoteerde aandelen kan je te allen tijde verhandelen via de beurs. Aandelen zijn natuurlijk volatieler dan obligaties.  

In de meeste gevallen zal de meerwaarde van de aandelen belastbaar zijn, terwijl de minderwaarden niet aftrekbaar zijn. Ontvangen dividenden zijn ook een belastbaar inkomen.  

DBI-fondsen 

Een alternatief voor (individuele) aandelen zijn DBI-fondsen. Deze zorgen enerzijds voor een spreiding aangezien ze beleggen in diverse aandelen. Anderzijds genieten ze ook een fiscaal gunstregime. Zo zijn de dividenden en meerwaarden van het DBI-fonds vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Uiteraard moet je er wel rekening mee houden dat de meeste fondsen instap- en beheerskosten aanrekenen waardoor een deel van deze belastingbesparing opnieuw verdwijnt.  

Conclusie 

Als je een overtollig cash in je vennootschap hebt dan is het aangewezen om te kijken op welke manier je dit kan laten renderen. Wat aangewezen is, hangt van jouw situatie af. Bovendien verschilt de fiscaliteit van de beleggingen. Neem daarom contact op met jouw bankier of accountant om te bespreken welke opties voor jou geschikt zijn.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.