Doorgeefschenking: iets om over na te denken als u erft

Gepost op

Onze gezondheidszorg en de medische wereld zijn er de afgelopen decennia spectaculair op vooruitgegaan. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat we met z’n allen steeds langer leven.  

Vanuit erfrechtelijk perspectief betekent dit dat we in principe pas van onze ouders erven wanneer we zelf ook al wat ouder zijn en dus een vermogen hebben kunnen opbouwen. Om deze reden wordt een erfenis vaak doorgeschoven naar de eigen kinderen of zelfs kleinkinderen om – bijvoorbeeld – de aankoop van een woning te financieren.  

De doorgeefschenking 

Sinds de hervorming van het erfrecht, die in werking is getreden op 1 september 2018, kan je gebruikmaken van de zogenaamde doorgeefschenking.  

Een doorgeefschenking houdt in dat je een op fiscaalvriendelijke manier vermogen dat je hebt geërfd kan doorschuiven naar jouw afstammelingen.  

Wanneer je bijvoorbeeld erft van jouw ouders, zal je hierop erfbelasting moeten betalen. Als je vervolgens het vermogen aan jouw afstammelingen zou willen schenken, is hier in principe nog eens schenkbelasting over verschuldigd. Door gebruik te maken van de doorgeefschenking, kan je deze schenkbelasting echter uitsparen.  

Voorwaarden doorgeefschenking 

De doorgeefschenking is wel aan enkele voorwaarden en modaliteiten onderworpen. De belangrijkste voorwaarde is dat de doorgeefschenking moet plaatsvinden binnen het jaar na het overlijden van de persoon van wie de erfenis afkomstig is. Je zal dus relatief snel moeten beslissen of je hiervan gebruik wenst te maken aangezien de afwikkeling van de nalatenschap vaak wat tijd in beslag zal nemen. De doorgeefschenking zelf dient ook via notariële akte te verlopen waardoor ook wat tijd voorzien moet worden om dit voor te bereiden.  

Alternatief: rechtstreeks nalaten aan (klein)kinderen 

Een beter alternatief bestaat erin om het thema bespreekbaar te maken binnen de familie. Via deze weg kunnen jouw ouders mogelijk uw (klein)kinderen rechtstreeks betrekken in hun nalatenschap.  Dit zal in vele gevallen zorgen voor een fiscale besparing aangezien het vermogen over meer personen wordt verdeeld die telkens aan de laagste tarieven erven.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.