Hulp bij overlaten & overnemen van bedrijven

Het overlaten of overnemen van een bedrijf is vaak een lang en complex proces. Daarom is het belangrijk – in belang van alle betrokken partijen – om dit overdrachtsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Aan welke kant van de overdracht u ook staat, wij begeleiden u graag bij iedere fase van de overname.

Verloop van een bedrijfsoverdracht

Een overlating of overname van een bedrijf wordt doorgaans niet op een paar dagen beklonken. Het proces neemt vaak enkele maanden in beslag en kan soms zelfs langer dan een jaar duren.

Desondanks zal u gedurende deze overdrachtsperiode zeker niet stilzitten. Bij overlatingen en overnames komen namelijk tal van aangelegenheden en te regelen zaken kijken.

Zo doorloopt overlatingen en overnames gewoonlijk 3 grote fases:

  • De voorbereiding van de overname of overlating
  • De effectieve overlatings- of overnameprocedure
  • De finalisatie (bij overlating) of integratie (bij overname)

Fase per fase: uw bedrijf overlaten

Voorbereiding overlating

Om uw bedrijf over te laten, moet u allereerst enkele belangrijke knopen doorhakken voor uzelf. Uiteraard hebt u al nagedacht over uw persoonlijke wensen: waarom wilt u uw bedrijf overlaten? Wat gaat u na de overlating doen? Blijft u na de overlating nog in het bedrijf betrokken?

Maar daarnaast moet u ook nadenken over welke wensen u voor uw bedrijf heeft: wat voor type overdracht en wat voor type overnemer wilt u graag? Wilt u één of meerdere potentiële overnemers benaderen? Of wilt u uw bedrijf publiek verkopen?

Nadat u deze knopen hebt doorgehakt, is het tijd om uw bedrijf nog eens grondig onder de loep te nemen. Alle belangrijke informatie omtrent uw bedrijf, zoals de financiële gezondheid en positie in de markt, wordt dan vastgelegd in een informatiememorandum. Dit informatiememorandum kan u dan gebruiken om potentiële overnemers te benaderen.

Vervolgens moet u tijdens de voorbereiding van de overlating ook zeker uw business- en financieel plan actualiseren (of opstellen) en moet u een waardering maken van uw bedrijf. Dit laatste is één van de belangrijkste – maar ook moeilijkste stappen – van de voorbereiding bij een overlating. De waarde van uw bedrijf gaat namelijk verder dan de financiële prestaties, waardoor u ook ‘een prijs moet plakken’ op niet-monetaire aspecten. Om een goede waardering te maken van uw bedrijf kan u beroepen op de hulp van een financiële expert. Deze gebruiken tal van verschillende waarderingsmethodes om een u een gerichte prijszetting te helpen bepalen.

Ten slotte is het ook ontzettend belangrijk om uw werknemers bij het overdrachtsproces te betrekken. Communiceer helder en eerlijk over de overlating en probeer hen verder te helpen met al hun vragen. Het is belangrijk dat ook zij voorbereid zijn op de overlating en zich volledig voor het bedrijf willen blijven inzetten.

De overlatings-/verkoopprocedure

Zodra u alle voorbereidingen voor de overlating hebt getroffen, kan de fase van de overlatingsprocedure worden opgestart. In deze fase gaat u eerst potentiële overnemers contacteren i.v.m. de overname van uw bedrijf. Geïnteresseerde overnemers (kandidaat-overnemers) kunnen dan een vertrouwelijkheidsovereenkomst tekenen en het informatiememorandum ontvangen. Ook ontvangen zij een document dat aangeeft hoe het overlatingsproces zal verlopen (process letter).

Vervolgens kunnen kandidaat-overnemers op basis van het informatiememorandum een bod uitbrengen. Uit alle biedingen kan u dan een kandidaat-overnemer selecteren en met deze een intentieovereenkomst opmaken.

Nadat de intentieovereenkomst is opgemaakt, zal de kandidaat-overnemer de informatie in het informatiememorandum willen controleren. Dit zal gebeuren via een zogeheten ‘due dilligence’ onderzoek.

Tijdens dit onderzoek voorafgaand aan de overname kan de kandidaat-overnemer uw bedrijf op alle vlakken doorlichten (financieel, juridisch, sociaal, fiscaal,…). Dit due dilligence onderzoek dient vervolgens als basis voor de waardering die de kandidaat-overnemer zelf voor uw bedrijf stelt, alsook als basis voor de onderhandelingen van de overdracht.

Finalisatie overlating

Als de onderhandelingen met de kandidaat-overnemer succesvol zijn afgerond, kan u in de laatste fase van de overlating de definitieve koopovereenkomst sluiten en tekenen. Bij deze is de overdracht echter nog niet finaal. Dit is pas het geval bij de effectieve eigendomsoverdracht en betaling van het bedrijf ter overname. Zodra u dan de betaling heeft ontvangen, is uw bedrijf definitief overgelaten en verkocht.

Maar daarmee is de kous nog niet af. Als de overlating is afgerond, moet u natuurlijk zelf ook verder. Daarom heeft u ook best een duidelijk plan voor de toekomst. Een goede vermogens- en/of successieplanning kan daarbij een groot verschil maken.

Fase per fase: een bedrijf overnemen

Voorbereiding overname

Wilt u graag een overname realiseren, maar heeft u nog geen concreet bedrijf op het oog? Dan kan u best beginnen met het opstellen van een zoekprofiel. Dit bevat tal van kenmerken van het soort onderneming dat u wenst over te nemen, zoals sector, regio, omvang, activiteiten, overnamebedrag, etc..

Als u een zoekprofiel hebt opgesteld, moet u natuurlijk ook nog weten waar u moet zoeken. Zo bestaan er specifieke websites voor bedrijven die op zoek zijn naar overnemers. Daarnaast kan u ook altijd terecht bij bv. middelgrote tot grote accountantskantoren zoals Ac|s. Wij kijken graag in onze portefeuille naar klanten die eindeloopbaan zijn en krijgen ook geregeld aanvragen binnen voor ondersteuning bij overlatingen van bedrijven. Voor meer informatie mag u ons altijd contacteren.

Heeft u al wel een bedrijf op het oog dat al dan niet over te nemen is/te koop staat? Dan kan u het betreffende bedrijf proberen te benaderen. Een bestaand bedrijf voor overname benaderen is echter een delicate kwestie en vereist de nodige expertise. Daarom is het altijd aangeraden om vanaf het begin een overname-adviseur onder de arm te nemen.

Heeft u een bedrijf gevonden en bent u concreet geïnteresseerd in een overname? Dan kan u alles in het werk stellen om een (initeel) bod uit te brengen.

Zo kijkt u best eerst naar de haalbaarheid van de financiering, maakt u een waardering van het bedrijf dat u wilt overnemen en maakt u ook een investeringsanalyse voor de overname. Voor zowel de haalbaarheid van de financiering  als de investeringsanalyse baseert u zich op uw business- en financieel plan. Heeft u de financiële middelen om de overname te realiseren? En is de overname van de bestaande zaak in de eerste plaats een verstandige en rendabele investering? Verder kan een goed onderbouwd business- en financieel plan – naast uw bod – ook helpen om de overlater te overtuigen dat uw bedrijf de meest geschikte kandidaat is.

Om een waardering te maken kan u het bedrijf zo goed mogelijk screenen op basis van het informatiememorandum. Dit is een document met alle belangrijke informatie over het bedrijf dat u ontvangt van de overlater. Deze informatie vergelijkt u ook best met concurrenten in de sector om een gerichtere benadering te kunnen maken.

Houd ook rekening met het feit dat de waardering die u maakt een benadering is en dat deze mogelijks sterk verschilt van de waardering die de overlater zelf maakt. De uiteindelijke prijs van de overname zal worden bepaald tijdens de onderhandelingen tussen u en de overlater.

De overname-/aankoopprocedure

Zodra de voorbereiding van de overname volledig klaar is, moet voor de overname/ aankoop een overnamedeal worden gestructureerd. Voor de structurering van de overnamedeal wordt ook weer aangeraden een overname-adviseur onder de arm te nemen.

Na de structurering van de overnamedeal moet uw financiering nog worden beoordeeld. Hier kijkt men niet alleen of u de financiële middelen heeft voor de aankoop van het bedrijf, maar ook om het bedrijf operationeel te houden.

Als de overnamedeal en financiering zijn goedgekeurd, kunnen de intentieonderhandelingen starten. De afspraken die u en de overlater tijdens deze onderhandelingen maken, worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst vormt de basis voor de definitieve overnameovereenkomst.

Wanneer vervolgens de intentieovereenkomst ook is goedgekeurd door alle partijen, krijgt u de kans om als overnemer een due dilligence onderzoek te doen. Dit is een totale doorlichting van het over te bedrijf op alle vlakken (financieel, juridisch, sociaal, fiscaal,…) en vormt de basis voor de finale onderhandelingen.

Als u en de overlater tenslotte beiden akkoord zijn met het resultaat van het due dilligence onderzoek, kan de overnameovereenkomst worden gefinaliseerd. Hierin worden dan de finale aankoopprijs, alsook de waarborgen en garanties van de overname vermeld.

Integratie overname

Na de ondertekening van de overnameovereenkomst begint het échte werk van de overname van de zaak. Nu moet u de werkingen en culturen van uw bedrijven goed integreren om de meerwaarde te kunnen realiseren die u voor ogen had met de overname.

Zo is het belangrijk om een doordacht plan van aanpak te hebben, goed te communiceren naar werknemers, leveranciers en klanten en om de rapportering van beide bedrijven op elkaar af te stemmen.

Uw partner voor bedrijfsoverdrachten

Wilt u graag uw bedrijf overlaten of een ander bedrijf overnemen? Wij staan klaar om u te begeleiden bij het volledige proces van voorbereiding tot de effectieve overname. Wij hebben alle expertise en ervaring in huis, alsook een uitgebreid netwerk van adviseurs, om van uw bedrijfsoverdracht een succes te maken.

Contact opnemen

Stuur ons een bericht

Grote Baan 201, 2380 Ravels
Lierseweg 238, 2200 Herentals
Sint-Antoniusstraat 16, 2400 Mol
Parklaan 44, 2300 Turnhout
Beukenlei 24, 2960 Brecht
Desmedtstraat 23, 2320 Minderhout
Palmbosstraat 9a, 2990 Loenhout
Leuvensesteenweg 141, 3390 Tielt-Winge
Rauwelkoven 43a, 2440 Geel

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.