Onderbouwde en betrouwbare investeringsanalyses

We moeten u niet vertellen dat investeren in uw onderneming ontzettend belangrijk is. Het spreekt dan ook voor zich dat u de investeringen die u wilt maken niet zomaar gaat doorzetten. Wij helpen u graag om onderbouwde en betrouwbare investeringsanalyses op te stellen. Zo kan u keer op keer en met een gerust hart de juiste investeringen maken.

Wat is een investeringsanalyse?

Een investeringsanalyse wordt gebruikt om de winstgevendheid van een investering te bepalen. Zo kan je toekomstige winsten veilig stellen of vergroten. Bij een investeringsanalyse worden de verwachte kasstromen of cashflow die een investering zal opleveren afgezet tegen de kost van de investering. De kosten-batenanalyse van een investering staat hierbij centraal. 

Analysemethoden voor investeringsanalyses

Voor investeringsanalyses worden vaak meerdere analysemethoden gebruikt en gecombineerd. De resultaten die deze investeringsanalyses opleveren worden dan verzameld om een goed onderbouwde beslissing omtrent de investering te kunnen nemen.

Enkele voorbeelden van veelgebruikte analysemethoden zijn:

 • Terugverdienperiode: wordt gebruikt om te bepalen hoelang het duurt om de investeringskosten terug te verdienen.
 • ROI (Return on Investment): wordt gebruikt om het rendement van een investering te berekenen.
 • NCW (Netto Contante Waarde): wordt gebruikt om de som van alle toekomstige kasstromen van een investering te berekenen.
 • Interne rentabiliteit: wordt gebruikt om het gemiddelde jaarlijkse rendement van een investering te berekenen.
 • Break-even analyse: wordt gebruikt om het break-even punt van een investering in kaart te brengen. Op dit punt is de omzet die een investering oplevert gelijk aan de kosten van de investering.

Belangrijkste variabelen voor een investeringsanalyse

 • De kasstroom (cashflow) duidt op het saldo van alle inkomsten en uitgaven van een onderneming en wordt – in plaats van de netto winst – gebruikt als basis voor de investeringsanalyse. Een cashflow analyse is dus de eerste stap om inzicht te krijgen in interessante investeringen.
 • De investering en restwaarde duiden respectievelijk op alle uitgaven en inkomsten van de investering en de eventuele restwaarde die de investering met zich meebrengt.
 • De tijdsvoorkeur houdt rekening met zaken als inflatie en rentes om een juiste afweging te maken tussen de inkomsten en uitgaven van een investering.. Bij investeringsanalyses worden toekomstige kasstromen altijd gewaardeerd tegen de geldwaarde van nu (contant gemaakt).
 • De terugverdienperiode duidt op de tijdsduur om de kosten van een investering terug te verdienen. Hoe langer het duurt om een investering terug te verdienen, hoe minder interessant de investering wordt.
 • De disconteringsvoet duidt op het rekenpercentage dat wordt gebruikt om toekomstige kasstromen contant te maken. De hoogte van dit percentage hangt af van verschillende factoren. Hoe hoger de disconteringsvoet, hoe meer de teruggerekende kasstromen worden verlaagd.
 • Het absoluut bedrag of percentage wordt gebruikt om de kasstromen uit te drukken in een percentage van het geïnvesteerd vermogen. Zo kan men tijdens de investeringsanalyse kijken of de investering bijdraagt aan het rendement voor de investeerders zelf.
 • Het risicoprofiel brengt de risico’s die gepaard gaan met de investering in kaart. Op basis van het risicoprofiel kan u als investeerder bepalen hoeveel rendement u wenst.

Wanneer een investeringsanalyse uitvoeren?

Als het op uw onderneming aankomt, is het aangeraden om een investeringsanalyse uit te voeren voor alle  soorten investeringen die u maakt. Zeker als het gaat om investeringen waar grote bedragen en potentiële risico’s aan vast hangen, zijn investeringsanalyses ten zeerste aangeraden.

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende investeringen zijn:

 • Rationalisatie-investering: investeringen om productiekosten te verminderen (bv. automatisatie productielijn of bedrijfsprocessen)
 • Energie-investering: investeringen in energieoplossingen voor groene en hernieuwbare energie
 • Maatschappelijke investering: investeringen in sociale en maatschappelijke projecten
 • Kopen of huren: investeringen in extra kantoorruimtes, magazijnen, bedrijfsvoertuigen,…
 • Overname van een onderneming

Hoe wij u kunnen helpen met investeringsanalyses

Samen met u nemen onze financiële experts uw potentiële investeringen onder de loep. Zij brengen de belangrijkste variabelen in kaart en gebruiken de juiste analysemethoden om u een zo breed mogelijke basis te geven om uw beslissing te onderbouwen. Zo kan u na een investeringsanalyse met een gerust hart de juiste investeringen maken.

Contact opnemen

Stuur ons een bericht

Grote Baan 201, 2380 Ravels
Lierseweg 238, 2200 Herentals
Sint-Antoniusstraat 16, 2400 Mol
Parklaan 44, 2300 Turnhout
Beukenlei 24, 2960 Brecht
Desmedtstraat 23, 2320 Minderhout
Palmbosstraat 9a, 2990 Loenhout
Leuvensesteenweg 141, 3390 Tielt-Winge
Rauwelkoven 43a, 2440 Geel

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.