Verhuur appartement: welke gemeenschappelijke kosten kan je doorrekenen?

Gepost op

Wanneer je een appartement verhuurt stelt zich vaak de vraag welke gemeenschappelijke kosten je kan doorrekenen aan jouw huurder. De exacte regels verschillen per gewest, we bekijken hier specifiek de regels voor het Vlaamse Gewest waarbij we moeten terugvallen op het Vlaams Woninghuurdecreet.  

De eigenaarskosten komen hier ten laste van de verhuurder te liggen. Hierbij kan je bijvoorbeeld aan de onroerende voorheffing denken. De gebruikskosten zijn op hun beurt ten laste van de huurder. Dit zijn bijvoorbeeld de elektriciteitskosten en kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen. 

Overzicht 

Voor sommige kosten is het echter niet altijd duidelijk of deze nu eigenaars- of gebruikskosten zijn of een combinatie van beide. Daarom heeft de Vlaamse Overheid een lijst opgesteld met een overzicht van diverse kosten en wie deze moet dragen. Bepaalde kosten worden hierbij ook overeenkomstig een bepaald percentage verdeeld over de verhuurder en de huurder. De kosten voor de syndicus worden bijvoorbeeld voor 66% toegerekend aan de verhuurder en voor 34% aan de huurder.  

Het is aangewezen om voormelde zaken uitdrukkelijk op te nemen in de huurovereenkomst zodat hier geen discussie over kan bestaan.  

Voormelde regels zijn in principe ook slechts van toepassing op huurcontracten gesloten vanaf de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet, zijnde 1 januari 2019. Voor oudere contracten blijven de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst van toepassing. 

Als je een woning verhuurt, moet je ook weten dat de indexatie van de huurprijs voortaan gekoppeld wordt aan de energiescore van de woning. De regels hieromtrent zijn opnieuw gewijzigd sinds oktober 2023.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.