Huurindexatie op basis van energiescore (EPC) in 2023: wat moet je weten?

Gepost op

Ben je verhuurder of huurder van een woning? Dan moet je weten dat voor de indexatie van de huurprijs voortaan rekening zal worden gehouden met de energiescore van de woning. Op deze manier worden huurprijzen gedeeltelijk bevroren. Dit geeft huurders die al moeite hebben om rond te komen wat meer ruimte in hun budget. Tegelijk worden verhuurders ertoe aangezet om de verhuurde woning zo energiezuinig mogelijk te maken.

Huurindexatie gebaseerd op energiescore sinds oktober 2022

Wat moet je doen? In de eerste plaats moet u beschikken over een (geldig) energieprestatiecertificaat of EPC voor de verhuurde woning. Als u geen certificaat hebt zal u niet kunnen overgaan tot indexering aangezien u de energiescore van de woning niet kan aantonen.

Indien het EPC dateert van voor 2019 zal dit enkel een energiescore (cijfer) vermelden. Een EPC dat na 2019 is opgemaakt bevat zowel de energiescore (cijfer) als het meer gekende energielabel (letter).

Hieronder kan je per energiescore/-label een overzicht terugvinden van welke beperkingen naar indexering mogelijk van toepassing zijn:

Energielabel

Energiescore

Maximale Indexatie

A+

< 0 kWh/m² per jaar

100%

A

0 – 100 kWh/m² per jaar

100%

B

101 – 200 kWh/m² per jaar

100%

C

201 – 300 kWh/m² per jaar

100%

D

301 – 400 kWh/m² per jaar

50%

E

401 – 500 kWh/m² per jaar

0%

F

> 500 kWh/m² per jaar

0%

 

De indexatie van de huurprijs voor woningen met een energielabel D zal dus tot 50% worden beperkt. Voor het energielabel E en F wordt de indexatie volledig uitgesloten.

De nieuwe regel geldt voor indexeringen sinds 1 oktober 2022 en is een tijdelijke maatregel die voor één jaar geldt. Daarna zou een definitieve regeling worden uitgewerkt. 

Wat wijzigt er vanaf oktober 2023?

Vanaf 1 oktober 2023 treedt een definitieve en aangepaste regeling in werking. Voor woningen met een energielabel van A+ tot C is een indexatie volgens de normale regels opnieuw van toepassing. De maximale indexatie komt dus te vervallen.  

Voor woningen met een lager energielabel (D tot en met F), wordt een indexatie opnieuw toegestaan. Hier worden echter wel beperkingen aan gekoppeld. Voortaan moet namelijk rekening worden gehouden met een correctiefactor.  

Deze correctiefactor is ten eerste afhankelijk van het energielabel dat de woning heeft. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt tussen woningen met het energielabel D enerzijds en met E of F anderzijds.  

Ten tweede hangt de correctiefactor af van het ogenblik wanneer de huurovereenkomst verjaart. Meer informatie over de specifieke berekeningen kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.  

Als de verhuurder toch een hogere huurprijs aanrekent dan toegestaan, mag de huurder weigeren om deze huurprijs te betalen en mag hij gewoon de niet-geïndexeerde huurprijs blijven betalen.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.