Is er BTW verschuldigd op de aan- en verkoop van een tweedehands auto?

Gepost op

De regeling van de btw op tweedehands personenwagens is niet eenvoudig. Veel hangt af van de hoedanigheid van de verkoper en hoe deze wagen destijds werd aangekocht. Daarom zetten we hierbij de principes kort op een rij.

Wat is een tweedehands auto?

Een voertuig wordt als tweedehands beschouwd wanneer die meer dan 6.000 km op de teller heeft en bovendien meer dan 6 maanden in gebruik is.

Btw op tweedehands auto

Of er btw verschuldigd is op de aan- en verkoop van een tweedehands wagen hangt af van bij wie de auto wordt gekocht.

Tweedehands wagen kopen bij een particulier

Aangezien een particulier of een andere niet-btw plichtige niet onderworpen is aan het btw-regime, zal er geen btw verschuldigd zijn.

Tweedehands wagen kopen bij een eenmanszaak

De verkoper is een eenmanszaak en zij heeft de wagen slechts gedeeltelijk in het beroepsvermogen opgenomen waardoor de btw ook slechts voor dit betrokken percentage in aftrek werd gebracht. Bij de verkoop zal slechts btw verschuldigd zijn op het percentage van de verkoopprijs dat overeenstemt met het percentage van de wagen dat deel uitmaakte van het beroepsvermogen.

Vervolgens moet wel 21% worden aangerekend op dit volledig gedeelte en is het niet mogelijk om dit te beperken tot 50% (cfr. infra).

Tweedehands wagen kopen bij een vennootschap

Bij een vennootschap met recht op aftrek waarvoor het verkopen van deze tweedehands wagen geen vaste activiteit is, geldt:

  • Indien de verkoper een personenwagen verkoopt waarop hij ooit btw in aftrek heeft gebracht, dan kent de administratie een tolerantie toe waardoor slechts 21% btw aangerekend wordt op de helft van de verkoopprijs. 

  • Indien de verkoper in het verleden de btw reeds heeft afgetrokken voor 50%, dan is er slechts btw verschuldigd op 50% van de verkoopprijs exclusief btw.

  • Indien de verkoper een vennootschap is en de btw voor een lager percentage in aftrek heeft genomen, dan zal de btw toch verschuldigd zijn op 50% van de verkoopprijs aangezien de wagen volledig in het beroepsvermogen van de vennootschap aanwezig was. In dit geval is het mogelijk een herziening te doen in het voordeel van de vennootschap indien de vijfjarige herzieningstermijn nog niet is verstreken om op die manier nog bijkomende btw te recupereren.

  • De verkoper heeft de keuze om zich op deze tolerantie van de administratie te beroepen. Wil hij dit niet, dan is er btw verschuldigd over het volledige bedrag. Het is echter wel van belang dat de verkoper en koper hier duidelijk over communiceren.  

Tweedehands wagen kopen bij een garage

Wanneer je een tweedehands voertuig koopt bij een bedrijf of onderneming waarvoor het verkopen van deze wagen een vaste activiteit is, geldt:

  • In dit geval moet nagegaan worden welke btw-keuze de professionele verkoper heeft genomen. Hij hanteert ofwel de normale btw-regeling van 21% ofwel een bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge.

  • Indien de onderneming de wagen gekocht heeft van een btw-plichtige, moet er btw gerekend worden op het volledige bedrag. Indien de onderneming daarentegen de wagen heeft aangekocht van een particulier, zal er btw verschuldigd zijn op de winstmarge van de onderneming, maar dus niet op de volledige verkoopprijs.

Uitzonderingen btw bij aankoop tweedehands auto

  • Wanneer bij de aan- of verkoop van een lichte vracht 100% van de btw werd teruggevorderd, zal er btw betaald moeten worden op het volledige bedrag.

  • Wanneer de wagen tweedehands werd gekocht bij een particulier of een professionele verkoper die opteert voor de margeregeling, dan zal bij de verkoop van deze wagen ook btw betaald moeten worden op het volledige bedrag.

  • Ook indien u een wagen aan- of verkoopt buiten België moet u opletten voor de toepassing van de btw-regels. Afhankelijk van onder welk stelsel de wagen wordt verkocht, zal btw verschuldigd zijn in het land van de verkoop of het land van de bestemming. Gelet op de specificiteit van deze regels gaan we hier echter niet verder op in.

Samengevat: Is er BTW verschuldigd op de aan- en verkoop van een tweedehands auto?

Indien op de oorspronkelijke aankoopfactuur van de personenwagen geen btw werd opgenomen, dan kan er geen btw gerecupereerd worden. Dit zal het geval zijn wanneer de wagen aangekocht wordt bij een particulier of wanneer de garage geopteerd heeft voor de margeregeling.

Indien er wel btw vermeld wordt op de factuur, zal bij de aankoop hoogstens 50% van de btw kunnen teruggevorderd worden. Dit percentage kan ook lager zijn aangezien het afhankelijk wordt gesteld van het beroepsgebruik. Dit zal het geval zijn wanneer u de wagen koopt bij een onderneming of indien de wagen wordt aangekocht bij een garage die niet geopteerd heeft voor de margeregeling.

Belangrijk is ook dat telkens de nodige vermeldingen correct worden opgenomen op het factuur.

Tip

Wanneer u een tweedehandse wagen verkoopt aan een garage, probeer dan altijd btw te laten rekenen op maximum de helft. Het is namelijk zo dat de garage zal proberen om btw aan te rekenen op het volledige bedrag zodat zij van een grotere btw-aftrek kunnen genieten.

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder of accountant.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.