BTW bij gemeubelde logies: verdere verduidelijking & precisering

Gepost op

In een eerder artikel berichtten we u reeds over de wijzigingen inzake het BTW-regime van toepassing op gemeubelde logies. De Federale Overheidsdienst Financiën heeft ondertussen een bijkomende toelichting gepubliceerd over hoe de nieuwe regeling moet worden geïnterpreteerd. In deze nieuwsflash gaan we graag wat dieper in op enkele specifieke zaken in dit verband.

Duurtijd: minder dan drie maanden

Voor boekingen vanaf 1 juli 2022 met een duur van minder dan drie maanden moet voortaan 6% BTW worden aangerekend indien bijkomende diensten (cfr. infra) worden aangeboden zoals deze traditioneel door hotels worden voorzien.

Dit betekent tegelijk dat wanneer het een verhuur van drie maanden of meer betreft, geen BTW verschuldigd is. Dit ongeacht of nog bijkomende diensten worden verschaft naast het louter ter beschikking stellen van gemeubelde logies.

Sommige verhuurders zullen de ene keer voor meer dan drie maanden verhuren en de andere keer voor minder dan drie maanden. De administratie gaat er van uit dat u gewoonlijk voor minder dan drie maanden verhuurd wanneer de omzet uit de korte verhuur groter is dan 50% van de totale omzet uit de verhuur.

Bijkomende diensten

Het louter feit dat gemeubelde logies voor minder dan drie maanden worden aangeboden volstaat niet om de verhuur aan BTW te onderwerpen. De verhuurder moet daarnaast ook instaan voor het fysiek onthaal, huishoudlinnen ter beschikking stellen of ontbijt verschaffen.

  1. Fysiek onthaal

Er is sprake van fysiek onthaal wanneer er gedurende een groot gedeelte van de dag iemand fysiek aanwezig is om gasten te ontvangen en bij te staan. Dit kan een derde partij zijn dewelke dit in naam en voor rekening van de verhuurder doet.

Louter telefonische of digitale bijstaand (bv. via een boekingplatform) volstaat echter niet om van een fysiek onthaal te kunnen spreken.

  1. Terbeschikkingstelling van huishoudlinnen

Met de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen wordt bed- of badlinnen bedoeld. Met keukenlinnen wordt geen rekening gehouden.

Het louter voorzien van huishoudlinnen is voldoende. Het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat de bedden ook effectief zijn opgemaakt.

Verder moet bij verblijven van meer dan één week ook worden voorzien in (minstens) de wekelijkse vervanging van de huishoudlinnen of voldoende huishoudlinnen ter beschikking wordt gesteld zodat de huurder zelf kan instaan voor de vervanging (bv. door meerdere sets ter beschikking te stellen bij aankomst).

  1. Verschaffing van ontbijt

In het kader van de regeling wordt u geacht ontbijt de verschaffen wanneer dit dagelijks ter beschikking wordt gesteld voor de gehele duur van het verblijf.

Daarenboven moet dit ook (indirect) worden aangeboden door de verhuurder en door de verhuurder worden aangerekend.

  1. Bijkomende diensten: algemene opmerkingen

Indien geen bijkomende diensten worden geboekt, maar deze tijdens het verblijf alsnog worden aangeboden, moet nog BTW worden aangerekend op de gehele prijs. Het is van belang om er dan aan te denken om de BTW aan te rekenen aangezien deze anders ten laste zal vallen van de verhuurder.

Een criterium waar in het verleden aandacht werd gegeven is of er werd voorzien in de schoonmaak van het verblijf. Het al dan niet schoonmaken van het verblijf tijdens of na het verblijf, heeft echter geen impact voor de al dan niet onderwerping aan BTW.

BTW bij gemeubelde logies: conclusie

Verhuurt u ‘gewoonlijk’ voor meer dan drie maanden of zonder dat u bijkomende diensten aanbiedt, dan zal u geen BTW moeten aanrekenen. In de overige gevallen, zal u 6% BTW moeten aanrekenen.

Als u zelf BTW aanrekent aan uw huurders, betekent dit echter ook dat u zelf de BTW die u kreeg aangerekend (bv. bij verbouwing woning of aankoop meubels) in aftrek kan brengen. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan het dus interessant zijn BTW aan te rekenen.

In elk geval zal u wel moeten opletten dat u de nodige verplichtingen inzake de BTW naleeft om boetes te vermijden.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.