Belangrijke wijzigingen btw-procedure vanaf 2025: 7 nieuwigheden

Gepost op

Vanaf 1 januari 2025 worden er significante wijzigingen doorgevoerd aan de btw-wetgeving voor wat betreft de regels inzake de procedure. Deze wijzigingen hebben grote implicaties voor jouw btw-aangifte en alles wat hierbij komt kijken. Het is dan ook essentieel dat ondernemers zich bewust zijn van deze aanpassingen om boetes en sancties te vermijden. 

Lees ook: Doelgroepverminderingen aanwervingen: nieuw vanaf 1 januari 2024

1. Striktere regels en sancties 

De tolerantie voor laattijdige indiening van btw-aangiften wordt afgeschaft. Voorheen werd een bepaalde mate van flexibiliteit toegestaan. In theorie diende de periodieke btw-aangifte te worden ingediend tegen de 20e dag van de volgende maand. In de praktijk bestond er echter een administratieve tolerantie waardoor het toegestaan was om de aangifte in te dienen tot de 10e dag van de tweede maand. Een praktijk die veelal werd toegepast.  

Vanaf 2025 leidt elke late indiening onmiddellijk tot boetes. Dit onderstreept het belang van tijdige indiening van de periodieke btw-aangiften. 

2. Veranderingen indieningstermijnen 

Er komt een aanpassing in de indieningstermijnen. De deadline voor kwartaalaangiften verschuift van de 20ste naar de 25ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Deze wijziging is specifiek voor kwartaalaangiften; de maandaangiften behouden hun huidige deadline van de 20e dag van de volgende maand. 

3. Aanpassingen teruggaafbeleid 

Een nieuwe regeling maakt het voor maandaangevers mogelijk om hun btw-tegoed maandelijks terug te vragen, een verandering ten opzichte van de huidige terugvraag op kwartaalbasis. Dit elimineert de noodzaak voor een speciale vergunning die momenteel vereist is. 

4. Innovatie btw-beheer 

De traditionele rekening-courant wordt vervangen door een zogenaamde 'Provisierekening btw'. Deze verandering faciliteert een hogere mate van automatisering en centralisatie en biedt nieuwe mogelijkheden voor het aanzuiveren van fiscale schulden. 

5. Nieuwe sanctiemechanismen 

Bij niet-tijdige aangifte zal er na drie maanden een vervangende aangifte opgelegd worden, gebaseerd op de zwaarste aangifte uit de voorbije 12 maanden. De minimale te betalen btw zal in dat geval ook worden vastgesteld op €2.100. 

6. Gewijzigde teruggaafprocedure 

Vanaf 2025 zal de teruggaafprocedure enkel betrekking hebben op de laatst ingediende aangifte. Tegoeden uit eerdere aangiften kunnen enkel via een aparte procedure worden teruggevraagd en dit onder striktere voorwaarden. 

7. Verplichte antwoordtermijnen 

Belastingplichtigen zijn verplicht binnen een maand te reageren op verzoeken om inlichtingen van de btw-administratie. Bij urgente kwesties kan deze termijn zelfs nog worden ingekort. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.