Aftrekbare huurkosten: nieuwe informatieverplichting in 2024

Gepost op

De meeste Belgen hebben nog steeds een baksteen in hun maag. Dat betekent niet alleen dat ze eigenaar zijn van hun eigen woning, maar vastgoed ook zien als een ideale investeringsmogelijkheid. Uiteraard komen hier ook belastingen bij kijken.  

Privéverhuur 

Op vandaag worden de huurinkomsten van onroerende goederen nog steeds relatief voordelig belast. Dit is zeker het geval voor onroerende goederen die privaat verhuurd worden. In dat geval word je namelijk belast op het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,4. Dit bedrag zal in vele gevallen veel lager uitvallen dan de werkelijke huurinkomsten.  

Er gaan al langer stemmen op om deze regels aan te passen zodat de belastingen wel op de effectieve huurinkomsten worden geheven, maar vooralsnog blijft dit dode letter.  

Professionele verhuur 

Wanneer je een onroerend goed verhuurt voor professioneel gebruik daarentegen betaal je wel reeds belastingen op basis van de werkelijke huurinkomsten (met als minimum het geïndexeerde kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 1,4). Van de werkelijke huur mogen nog forfaitaire kosten in mindering worden gebracht.  

De kostenaftrek bedraagt in principe 40% van de ontvangen huur. Niettemin wordt de aftrek beperkt tot 2/3e van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen (niet te verwarren met het geïndexeerd kadastraal inkomen).   

Het verschil in fiscale behandeling van de privéverhuur enerzijds en de professionele verhuur anderzijds wordt vaak verantwoord door het feit dat de kosten van de professionele verhuur aftrekbaar zijn voor de huurder en dus tot lagere belastingen leiden. Deze worden dan via een omweg gerecupereerd bij de verhuurder.  

Niettemin komt het wel eens voor dat een huurder de professionele huur in aftrek brengt, maar dat de verhuurder alsnog louter het kadastraal inkomen en niet de effectieve huurinkomsten aangeeft.  

Nieuwe informatieverplichting 

Om dit tegen te gaan geldt vanaf aanslagjaar 2024 een nieuwe informatieverplichting voor huurkosten. Trek je – als eenmanszaak of als vennootschap – kosten af voor de professionele huur van een onroerend goed, dan zal je voortaan een bijlage moeten toevoegen aan de fiscale aangifte. Hiervoor zal een model ter beschikking worden gesteld door de fiscus. Deze bijlage zal volgende gegevens moeten bevatten: 

  • Naam, adres en rijksregister-/ondernemingsnummer van de verhuurder; 
  • Adres van het gehuurde onroerend goed; 
  • Het totale bedrag van de betaalde huur; 
  • Het gedeelte van de huur dat in aftrek werd genomen.  

De verplichting geldt niet enkel en alleen voor de eigenlijke verhuur, maar ook in het geval van erfpacht, opstal of enig ander zakelijk recht waarvan de vergoedingen fiscaal in mindering worden gebracht.  

Belangrijk is om op te merken dat deze informatieverplichting niet enkel geldt bij een verhuur tussen derden, maar bijvoorbeeld ook als je privé een deel van de woning aan jouw (management)vennootschap verhuurt.  

Ontbreekt bovengenoemde bijlage, dan zullen de huurkosten niet langer aftrekbaar zijn. Zeker dus iets om rekening mee te houden!  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.