Aangifte personenbelasting 2024: wijzigingen & deadlines

Gepost op

Recent werd het aangifteformulier voor de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2024 (inkomstenjaar 2023) gepubliceerd. Zoals ieder jaar, zijn er ook dit jaar weer wat wijzigingen doorgevoerd aan het formulier.  

Wijzigingen formulier 

Naar jaarlijkse gewoonte werden enkele codes geschrapt en enkele nieuwe codes toegevoegd. Daar gaan we in dit artikel niet verder op in. Waar we wel even de aandacht op willen vestigen zijn twee situaties waarbij je een specifieke bijlage moet toevoegen aan de aangifte.  

Situatie 1:  

Dit is het geval wanneer je huur (of een soortgelijke vergoeding) betaalt die wordt afgetrokken als beroepskost. Je moet voortaan de nodige gegevens van de verhuurder opnemen in een bijlage. De details daarvan kon je reeds lezen in een eerder artikel.  

Situatie 2:  

Daarnaast werd ook een nieuwe bijlage ingevoerd als je betrokken bent bij een juridische constructie. Je zal in de aangifte nog steeds moeten aanvinken wanneer dit het geval is. Vervolgens moet je een specifieke bijlage aan de aangifte toevoegen met bijkomende informatie. Dit kadert in de toepassing van de zogenaamde Kaaimantaks waarbij men belastingplichtigen wil ontmoedigen om buitenlandse structuren op te zetten om belastingen te ontwijken.  

Tot wanneer kan je indienen?

Sinds vorig jaar wordt de indieningsdatum afgestemd op de aard van de inkomsten die je ontvangt. Hierbij wordt niet langer een onderscheid gemaakt of je jouw aangifte zelf indient of dit laat doen door een accountant (in tegenstelling tot voorheen).  

  • Voor een ‘eenvoudige’ aangifte heb je tijd tot 15 juli 2024 om deze in te dienen via MyMinFin. Doe je nog een aangifte op papier dan is de deadline 30 juni 2024.  

  • Een ‘complexe’ aangifte kan online worden ingediend tot 16 oktober 2024. Voor aangiftes op papier geldt geen afzonderlijke deadline meer waardoor deze ook uiterlijk op 30 juni 2024 moet worden ingediend. Er is sprake van een complexe aangifte wanneer je inkomsten als zelfstandige ontvangt of inkomsten uit het buitenland hebt. 

  • Ontvang je een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan heb je tijd tot 15 juli 2024 om deze online te wijzigen via MyMinFin. Indien het om een papieren aangifte gaat, heb je slechts tijd tot 30 juni 2024. Indien de wijzigingen echter betrekking hebben op ‘complexe’ inkomsten (cfr. supra), kan je een verlenging van de aangiftetermijn tot 16 oktober 2024 vragen.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.