Voorafbetaling belastingen (VAB): info & voorwaarden

De belastingdienst moedigt zelfstandigen en vennootschappen aan om aan een voorafbetaling van de belasting te doen. Zo worden verrassingen en extra kosten bij de eindafrekening vermeden. Concreet wil dit zeggen dat  ondernemers hun belastingen niet in het aanslagjaar, maar in het inkomstenjaar betalen.

Voordeel voorafbetaling belastingen

Als u de voorafbetaling van belastingen correct doet of overlaat aan een boekhouder van Ac|s, kan u een bonificatie of een belastingvermindering krijgen en een belastingvermeerdering voorkomen.

Wie kan aan voorafbetaling van belastingen doen?

Zowel particulieren, zelfstandigen als vennootschappen komen in aanmerking voor het voorafbetalen van belastingen. 

  • Particulieren: Natuurlijke personen kunnen aan voorafbetaling van belastingen doen waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor een bonificatie. Particulieren hebben wel als voordeel dat ze niet gestraft kunnen worden als ze geen voorafbetaling van belastingen doen. 
  • Zelfstandigen & vennootschappen: Aan het begin van het jaar krijgt u als zelfstandige of als eigenaar van een vennootschap een brief om aan voorafbetaling van uw belastingen te doen. Als u deze niet tijdig betaalt, loopt u risico op een belastingvermeerdering. Bij een zelfstandige is deze vermeerdering echter wel lager dan bij een vennootschap. Bij een vennootschap is de voorafbetaling van vennootschapsbelasting dus zeker een aanrader. Bij deze groep hebben ook enkel starters nog recht op een bonificatie of een belastingvermindering. 

Hoe moet ik aan voorafbetalingen van belastingen doen?

Voorafbetalingen van belastingen kunnen ten laatste op vier verschillende tijdstippen uitgevoerd worden bij ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar. Algemeen geldt: hoe eerder u vooraf betaalt, hoe groter de belastingvermindering en hoe kleiner de belastingvermeerdering. Daarnaast is het bedrag dat u vooraf betaalt van belang, want ondanks dat u door veel vooraf te betalen een verhoging van de belastingen vermijdt, ziet u dit bedrag ook pas terug na gemiddeld twee jaar, zonder interesten. Vooraf een goede raming maken van een voorafbetaling van belastingen met  behulp van een boekhouder, en eventueel bijsturen aan het einde van het jaar, loont dus zeker de moeite.

Voorafbetaling belastingen in 2022: data & vermeerderingspercentages

Voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gelden volgende deadlines: 

  • 11 april 2022 (voorafbetaling 1)
  • 11 juli 2022 (voorafbetaling 2)
  • 10 oktober 2022 (voorafbetaling 3)
  • 20 december 2022 (voorafbetaling 4)

Voor het aanslagjaar 2022 is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

De rol van de boekhouder bij belasting voorafbetalingen

Gedurende dit hele proces van voorafbetalingen speelt uiteraard de boekhouder of accountant een belangrijke en sturende rol. Ac|s Accountants kan dankzij zijn jarenlange ervaring in accountancy & fiscaliteit concreet advies verlenen inzake voorafbetalingen van belastingen en dit indien gewenst voor u opnemen.

Contact opnemen voor de voorafbetaling van uw belastingen

Aarzel zeker niet om contact op te nemen via het formulier of met een kantoor in uw buurt indien u meer inlichtingen wenst over voorafbetaling van belastingen, of interesse hebt in een samenwerking.

Stuur ons een bericht

Grote Baan 201, 2380 Ravels
Lierseweg 238, 2200 Herentals
Sint-Antoniusstraat 16, 2400 Mol
Parklaan 44, 2300 Turnhout
Beukenlei 24, 2960 Brecht
Desmedtstraat 23, 2320 Minderhout
Palmbosstraat 9a, 2990 Loenhout
Leuvensesteenweg 141, 3390 Tielt-Winge
Rauwelkoven 43a, 2440 Geel

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.