Sinds 1 juli: Register van werkende vennoten en helpers in werking

Gepost op

Er wordt een nieuwe registratieverplichting ingevoerd voor werkende vennoten en helpers om sociale fraude te voorkomen.  

Je bent een werkend vennoot wanneer je minstens één aandeel van een vennootschap aanhoudt en tegelijk actief optreedt voor de vennootschap zonder geregistreerd te zijn als loontrekkende.  

Helpers zijn personen die een zelfstandige met een eenmanszaak helpen bij zijn of haar werkzaamheden zonder arbeidsovereenkomst.  

Er worden echter nog steeds bepaalde uitzonderingen voorzien, bijvoorbeeld voor meewerkende echtgenoten.  

Welke gegevens moet je aangeven? 

De volgende gegevens van de werkende vennoot of helper moeten worden geregistreerd:  

  • Naam 

  • Voornaam 

  • Rijksregister- of bisnummer 

  • Begin- en einddatum van de activiteit 

De gegevens moeten online worden geregistreerd via de toepassing MyEnterprise.  

Inwerkingtreding 

De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 juli 2024.  

De gegevens moeten voortaan worden meegedeeld voorafgaand aan het tijdstip waarop de werkende vennoot of helper aan de slag gaat. Bij de beëindiging van de activiteit, moet dit binnen de vijftien dagen worden meegedeeld.  

Voor werkende vennoten en helpers die reeds aan de slag waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe verplichting geldt een overgangsregeling. Hiervoor heb je nog tijd tot 31 december 2024 om de nodige gegevens te registeren.  

Sancties 

Leef je de nodige verplichtingen niet (correct) na, dan kunnen boetes worden opgelegd tussen 500 - 4000 euro. De bestuurders van de vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze boete.  

Toepassingsgebied 

In eerste instantie geldt deze regeling enkel voor de bouw- en schoonmaaksector. De verwachting is echter dat deze verplichting later ook zal worden ingevoerd voor andere sectoren.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.