Wat betekent het begrotingsakkoord voor u als ondernemer

Gepost op

Op dinsdag 12 oktober kondigde premier Alexander De Croo het begrotingsakkoord aan. Hierin zitten ook enkele maatregelen vervat die mogelijks een impact hebben op u als ondernemer. Gelieve hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste maatregelen terug te vinden. Graag merken wij vooraf al even op dat de exacte uitwerking en inwerkingtreding van de vermelde maatregelen nog niet bekend is. 

Afschaffing ziektebriefje

Voortaan zal een werknemer niet langer een ziektebriefje moeten binnenbrengen indien hij slechts één dag afwezig is en dit voor een maximum van drie dagen per jaar. De werknemer zal zijn werkgever nog altijd moeten informeren over zijn afwezigheid en ook moeten vermelden waar hij of zij zich bevindt. Op deze manier kan de werkgever een controlearts sturen als deze dit nodig acht. 

Let wel, de afschaffing geldt enkel voor ondernemingen met minstens 50 werknemers. Kleine ondernemingen zullen dus niet onder deze regeling vallen. 

Bovenmatige afwezigheid door ziekte

Werkgevers met minstens 50 werknemers kunnen daarnaast een sanctie krijgen als er bovenmatig veel werknemers ziek zijn. De sanctie zou gelijk zijn aan 2,5% van de loonmassa op kwartaalbasis. Hoe ‘bovenmatig veel’ dient te worden geïnterpreteerd, zal nog verder moeten worden gepreciseerd. 

E-commerce

Avondwerk (20u-24u) wordt voortaan mogelijk na akkoord van minstens één vakbond. Bovendien kunnen werknemers ook vrijwillig aangeven dat zij bereid zijn om avondwerk te doen.

Professionele diesel

Bent u actief binnen de transportsector? Dan is de kans groot dat u op heden gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel van de accijnzen op diesel terug te vragen. Deze gunstregeling zal echter gradueel worden afgebouwd. 

Beperking vrijstelling sociale bijdrage eerste werknemer

Op heden bestaat er een vrijstelling van sociale bijdragen in hoofde van de werkgever voor de eerste werknemer die wordt aangenomen. Om misbruiken te vermijden wordt echter een plafond op deze vrijstelling ingevoerd. 

BTW op bemeubelde verhuur

Verhuurt u vakantiewoningen (bv. verhuur via AirBnB), dan is de kans groot dat u nu een beroep doet op de BTW-vrijstelling en hier dus geen BTW op aanrekent. Om oneerlijke concurrentie in hoofde van hotels - die wel BTW moeten aanrekenen - te vermijden zal de bemeubelde verhuur in de toekomst niet langer van een BTW-vrijstelling kunnen genieten. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.