Verkeersboete met wagen van een vennootschap?

Gepost op

Bedrijfswagens zijn volledig ingeburgerd in ons land, zowel voor werknemers en als voor bedrijfsleiders. Wanneer de bestuurder van deze bedrijfswagen een verkeersovertreding begaat en hiervoor een boete krijgt, zal de politie zich richten tot de vennootschap van de bedrijfsleider of de onderneming waar de werknemer werkzaam is. Zij zullen hierop een schrijven ontvangen van de politie met het verzoek binnen een termijn van 15 dagen kenbaar te maken wie met de bedrijfswagen reed op het ogenblik dat de overtreding werd begaan.

Hoe moet het gemeld worden?

De melding moet gebeuren via de volgende link: www.verkeersboetes.be. Hier geeft men het PV-nummer in en de identificatiecode. Als men nog niet is overgegaan tot betaling van de boete, kan men online het betwistingsformulier downloaden. Wanneer de boete echter reeds betaald is, moet men het papieren formulier aanvragen door contact op te nemen met de FOD Justitie op het nummer +32 (02) 278 55 60.

In beide gevallen moet het document ‘betwistingsformulier bij verkeersinbreuk’ ingevuld en gehandtekend worden en per post teruggestuurd worden naar Verkeersboeten, PB 30046, 1000 Brussel.

Waarom is deze melding van belang?

Door aan te geven dat een van de werknemers of een bedrijfsleider met de bedrijfswagen reed, zal de vennootschap niet langer aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het betalen van de boete. Wanneer de overtreder het nalaat de boete te betalen, zal dan ook enkel en alleen de overtreder kunnen worden aangesproken. De boete zal bijgevolg niet kunnen worden ingevorderd bij de vennootschap.

Er mag niet vergeten worden dat het altijd een verplichting is om deze melding te doen, ook al is de boete reeds betaald. Laat men het na om deze melding (tijdig) te doen, dan kan de onderneming strafrechtelijk vervolgd worden met hoge boetes tot gevolg.

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.