Specifieke aandacht van de fiscus voor vastgoedinvesteringen, buitenlands vermogen en meer

Gepost op

Ieder jaar bepaalt de fiscus een aantal aangelegenheden waar in het betrokken jaar met extra aandacht naar zal kijken. In het verleden maakte de administratie haar focusgebied voor het jaar proactief bekend. Sinds enkele jaren is dit niet langer het geval, maar lekt deze informatie stelselmatig toch uit; zo ook voor 2022.

Voor dit jaar springt voornamelijk in het oog dat eigenaars van diverse onroerende goederen onder het vergrootglas zullen worden gehouden. Als u eigenaar bent van onroerende goederen wordt u, uitgezonderd wanneer u het pand verhuurt voor beroepsmatig gebruik, belast op basis van het kadastraal inkomen. Dit zorgt er in de praktijk voor dat de belastbare grondslag lager zal liggen dan wanneer rekening zou worden gehouden met de effectieve huurinkomsten. Bovendien hebt u hierbij nog de mogelijkheid om eventuele interesten van leningen in mindering te brengen. De administratie heeft bevestigd dat zij voor verhuurders van diverse panden zal nagaan of deze verhuur niet moet worden gekwalificeerd als een beroepsinkomen. Dit zal tot gevolg hebben dat u zal worden belast op de werkelijke huurinkomsten, na aftrek van de kosten, en dat u ook sociale bijdragen zal moeten betalen. Of sprake is van een beroepsinkomen zal, naast de omvang van uw vastgoedportefeuille, afhangen van feiten zoals hoeveel tijd u aan de verhuring besteedt en hoe u zich in dit verband organiseert.

De laatste jaren wordt ook al met meer aandacht gevestigd op rekeningen in en roerende inkomsten uit het buitenland. Hierbij zal er strenger worden gecontroleerd op de correcte aangifte van deze rekeningen en inkomsten. Dit is mogelijk doordat de Belgische administratie van haar buitenlandse collega’s de nodige informatie doorkrijgt m.b.t. uw vermogen in het buitenland.

Verder zal ook nog met specifieke aandacht worden gekeken naar inkomsten uit auteursrechten en de kosten van een groepsverzekering die door een bedrijfsleider of zelfstandige worden ingebracht.

Voor 2022 kan u dus maar best de nodige aandacht spenderen aan de verwerking van voormelde zaken in uw aangifte en de nodige bewijsstukken achter de hand houden. Uiteraard dient u sowieso te verzekeren dat ál uw fiscale verplichtingen correct worden nageleefd. Als u hier verdere assistentie bij nodig heeft, staan wij ter uwe beschikking.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.