Overbruggingsrecht

Gepost op

Het coronavirus heeft ongetwijfeld ook grote gevolgen voor u als ondernemer als u uw zaak moet sluiten. Ook als u niet onder de essentiële sectoren valt, heeft u recht op het overbruggingsrecht, dit zowel voor eenmanszaken als voor bedrijfsleiders. Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen dat u ontvangt omdat u uw activiteit stopzet ingevolge het coronavirus. We willen u hierin zo goed mogelijk begeleiden.

Voor wie

Wel: Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

Niet: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag u ook niet aan de slag gaan als werknemer).

De startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. Iedere bedrijfsleider moet afzonderlijk zijn aanvraag indienen. De sector waarin u actief bent maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer zelf.

Het overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen en wanneer mag u de uitbetaling verwachten van uw sociaal verzekeringsfonds

Optie 1:

Stuur een e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds en vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 • uw naam, voornaam en woonplaats,
 • uw klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 • uw ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 • de sector waarin u actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
 • de periode van onderbreking: de datum dat u stopt met uw activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
 • het bankrekeningnummer waarop uw sociaal verzekeringsfonds uw uitkering mogen storten.

Beantwoord in uw e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,…)?
 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?

Optie 2:

Hier kan u een vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ en een verklaring op eer downloaden. Beide documenten moet u invullen, ondertekenen en verzenden naar uw sociaal verzekeringsfonds.
Uw sociaal verzekeringsfonds zal zo spoedig mogelijk over gaan tot uitkering.

Contact sociaal verzekeringsfonds: Als u een mail stuurt naar uw sociaal verzekeringsfonds, let erop dat u in het onderwerp uw rijksregisternummer vermeldt gevolgd door ‘aanvraag overbruggingsrecht’. Op deze manier wordt uw aanvraag zo snel mogelijk aan de juiste persoon overgemaakt. U kan een e-mail versturen naar uw dossierbeheerder bij het sociaal verzekeringsfonds of naar het algemeen e-mailadres:

Acerta: zelfstandigen.kempen@acerta.be
Xerius: jo.buts@xerius.be
Liantis: info@liantis.be
Groups: infosvk@groups.be
Partena: zelfstandige@partena.be

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.