Nederlands pensioen in België voortaan hoger belast

Gepost op

Woont u in België dan betaalt u in België in principe belastingen op uw wereldwijde inkomen en dus ook op inkomsten die afkomstig zijn uit het buitenland. Bent u een van de vele personen in de grensstreek dewelke een pensioen uit Nederland ontvangt, dan houdt u hier voortaan mogelijks netto minder van over. Dit als gevolg van een wetswijziging dewelke eerder dit jaar werd doorgevoerd.

Pensioenen over de grens heen zorgen wel vaker voor discussies, des te meer in de verhouding tussen België en Nederland. De Belgische administratie tracht de diverse pensioeninkomsten telkens te belasten onder de progressieve tarieven terwijl door de rechtbanken wordt aanvaard dat bepaalde inkomsten onder voorwaarden in aanmerking komen voor de belasting op een forfaitaire basis. Concreet betekent dit dat de uitkeringen kunnen worden belast aan een tarief van 30% waarbij de grondslag slechts gelijk is aan 3% van het opgebouwde kapitaal. Dit lijdt in vele gevallen tot een mooie belastingbesparing.

De administratie werd meermaals in het ongelijk gesteld in de rechtbank en heeft beslist om het nu over een andere boeg te gooien. Ze heeft de wetgever gevraagd om tussen te komen en zo geschiedde. Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) worden periodieke uitkeringen van collectieve aanvullende pensioentoezeggingen - de zogenaamde tweede pijler - uit Nederland belast aan de progressieve tarieven indien zij (in Nederland) fiscaal aftrekbaar waren. 

Bijkomend geven wij ook nog mee dat het bij Nederlandse pensioenen, of buitenlandse in het algemeen, altijd goed moet worden nagegaan welk land heffingsbevoegd is en onder welke voorwaarden. Het is niet ongewoon dat beide betrokken landen in eerste instantie van oordeel zijn dat ze heffingsbevoegd zijn waardoor u in beide landen wordt belast op dezelfde inkomsten. Dit is uiteraard niet de bedoeling en kan worden geremedieerd door in overleg te gaan met de betrokken fiscale administraties. Bevindt u zich in deze situatie of hebt u hier nog verdere vragen over, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.