Gun uw kinderen een deel van de nalatenschap van hun grootouders

Gepost op

We leven met zijn allen steeds langer. Vanuit financieel oogpunt betekent dit dat we ook steeds later erven van onze ouders. Vaak zijn we zelf al ouder of grootouder op het ogenblik dat we afscheid moeten nemen van onze ouders. Op dat ogenblik is de gezinswoning vaak reeds afbetaald en hebben we een appeltje voor de dorst bij elkaar gespaard. Uw (klein)kinderen daarentegen staan nog voor de aankoop van een gezinswoning, starten misschien hun eigen onderneming op of kunnen om diverse redenen een duwtje in de rug gebruiken. In dat geval zijn er enkele mogelijkheden om de nalatenschap van uw ouders onmiddellijk door te schuiven naar uw (klein)kinderen.

Traditionele schenking

De eerste mogelijkheid is dat u in eerste instantie simpelweg de erfenis van uw ouders aanvaard. Hierop zal dan erfbelasting worden berekend volgens de gangbare tarieven in rechte lijn: 3% op de eerste €50.000, 9% op de volgende schijf van €200.000 en 27% op alles boven €250.000. Deze tarieven worden toegepast op het roerend en onroerend vermogen afzonderlijk en per erfgenaam.

Nadat u erfbelasting hebt betaald, kan u vervolgens (een deel van) het geërfde vermogen schenken aan uw (klein)kinderen. Indien u dit doet via een notariële akte, wat verplicht is voor vastgoed, zal hierop schenkbelasting verschuldigd zijn. Voor roerende goederen bedraagt de schenkbelasting 3% (in rechte lijn). Voor onroerende goederen bedraagt de schenkbelasting in rechte lijn 3% op de eerste schijf van €150.000 en loopt deze vervolgens progressief op. Deze tarieven worden toegepast per schenker en per begiftigde. Voorts worden alle schenkingen van onroerend goed binnen een tijdspanne van drie jaar samengeteld om het tarief te bepalen.

Schenkt u zonder tussenkomst van een notaris (bv. via een gewone bankoverschrijving) dan is geen schenkbelasting verschuldigd. Indien u als schenker echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zal alsnog erfbelasting verschuldigd zijn op het geschonken vermogen.

Beter alternatief: de doorgeefschenking

Binnen bepaalde voorwaarden kan u gebruik maken van de zogenaamde doorgeefschenking. Dit houdt in dat u opnieuw in eerste instantie de erfenis van uw ouders aanvaard en in een volgende stap een schenking aan uw (klein)kinderen doet van het vermogen dat u ontving. Als u voldoet aan volgende voorwaarden, zal echter geen schenkbelasting verschuldigd zijn:

  • De schenking vindt plaats binnen het jaar na het overlijden;
  • De schenker heeft Vlaamse erfbelasting betaald op de erfenis;
  • De schenking gebeurt via notariële akte;
  • De geschonken goederen zijn onderworpen aan de erfbelasting;
  • De geschonken goederen hebben een verband met de geërfde goederen. U kan bijvoorbeeld geen onroerend goed wegschenken als u enkel roerende goederen hebt geërfd.

Voornamelijk de timing van schenking moet hier in het achterhoofd worden gehouden. Meestal duurt het wel een tijdje om de nalatenschap af te wikkelen waardoor reeds een deel van de termijn van één jaar verstreken zal zijn alvorens u zelf uw deel van de nalatenschap heeft ontvangen.

Erfenissprong

De meest drastische oplossing is dat u de nalatenschap van uw ouders volledig verwerpt in het voordeel van uw kinderen. Op deze manier zullen zij rechtstreeks van hun grootouders erven. Dit is de zogenaamde erfenissprong. Het nadeel bij deze optie is echter dat dit een alles-of-niets verhaal is: u kan de nalatenschap niet slechts gedeeltelijk verwerpen.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.