Gemengde btw-plichtige: bijkomende informatieverplichting

Gepost op

Wanneer jouw onderneming diensten of goederen levert, is hier in principe btw op verschuldigd. Dit betekent dat je boven op de eigenlijke prijs voor de diensten of goederen, ook nog btw moet aanrekenen.  

Niettemin voorziet de wetgever een aantal uitzonderingen die zijn vrijgesteld van btw. Daarom kan het zijn dat een onderneming zowel diensten aanbiedt die aan btw zijn onderworpen, als diensten waarop geen btw moet worden aangerekend. Wanneer dit het geval is, spreken we van een gemengde btw-plichtige.  

Een voorbeeld hiervan zijn de werkzaamheden van een advocaat: 
 
Deze zijn in principe onderworpen aan het standaardtarief van 21% btw. Wanneer de advocaat echter optreedt als schuldbemiddelaar zijn die werkzaamheden van btw vrijgesteld. Een deel van de inkomsten van de advocaat worden dus aangerekend met btw en andere zonder.  

Dit heeft echter ook gevolgen voor de btw die de advocaat zelf op zijn beurt kan aftrekken. Hij zal de btw die hij zelf betaalt slechts gedeeltelijk in aftrek kunnen nemen. Om de exacte omvang van de aftrekbare btw te bepalen, kan met twee methodes worden gewerkt. Enerzijds het algemeen verhoudingsgetal en anderzijds het werkelijk gebruik.  

Algemeen verhoudingsgetal 

Bij het algemene verhoudingsgetal gaan we het percentage van de aftrekbare btw berekenen op basis van de omzet. We nemen de omzet die onderworpen is aan btw en vervolgens delen we die door de totale omzet (omzet onderworpen aan btw + omzet vrijgesteld van btw).  

Stel dat in ons voorbeeld de advocaat een totale omzet van 100 heeft waarvan 80 afkomstig uit diensten onderworpen aan btw en 20 uit schuldbemiddeling (vrijgesteld van btw). In dat geval delen we 80 door 100 waardoor we op een percentage van 80% uitkomen. Vervolgens zal de advocaat 80% van alle btw die hij zelf betaalt kunnen aftrekken.  

Werkelijk gebruik 

Een andere methode is om te kijken naar het werkelijk gebruik. Hierbij gaan we kijken waarvoor de aangekochte diensten of goederen worden aangewend: is dit om zelf diensten of goederen te leveren die aan btw zijn onderworpen of niet? Indien het geval is, zal de volledige btw aftrekbaar zijn. Is dit niet het geval, zal de btw niet kunnen worden afgetrokken.  

Dit lijkt simpel, maar dat is het in de praktijk niet altijd. Des te meer omdat bepaalde goederen/diensten voor zowel belastbare als vrijgestelde btw-handelingen zullen worden gebruikt.  

Als we terugkeren naar onze advocaat zal die een laptop aankopen om zijn dossiers op te volgen. Dit zullen zijn ‘gewone’ dossiers zijn (onderworpen aan btw), maar ook de dossiers inzake schuldbemiddeling (vrijgesteld van btw). Hierbij stelt zich dan de vraag in welke mate we dan de btw betaald op de aankoop van de laptop kunnen recupereren?  

Hiervoor wordt dan een bijzonder verhoudingsgetal vastgesteld. Dit kan je vrij bepalen, maar het moet wel objectief, nauwkeurig en controleerbaar zijn. In dit kader moet ook bijkomende informatie aan de btw-administratie worden verstrekt.  

Bijkomende informatieplicht 

Indien je gebruik maakt van de aftrekmethode overeenkomstig het werkelijk gebruik moet je dus bijkomende informatie aan de administratie overmaken. Het betreft de volgende informatie: 

  • Het algemeen verhoudingsgetal; 

  • Het percentage van de inkomende btw van: 

  • Aftrekbare kosten; 

  • Niet-aftrekbare kosten; 

  • Gemengde kosten  

  • Eventuele bijzondere verhoudingsgetallen en de toepassing hiervan op de gemengde kosten. 

Deadline 

De deadline om deze informatie door te geven hangt af van het feit of je een maand- of kwartaalaangever in de btw bent. Kwartaalaangevers moeten deze informatie verstrekken met de aangifte voor het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar. Deze wordt ingediend tegen eind april. Maandaangevers krijgen tijd tot de aangifte voor mei van het daaropvolgende jaar dewelke wordt ingediend in juni.  

Specifiek voor de eerste aangifte in 2024 wordt echter in een uitzondering voorzien. De bijkomende informatie moet maar worden opgenomen in de aangifte voor respectievelijk het tweede kwartaal en juni 2024. Bijgevolg moet de aangifte uiterlijk worden ingediend op 20 juli 2024.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.