Excessieve betalingstermijnen ingeperkt

Gepost op

Sinds 1 februari 2022 hebben ondernemingen minder flexibiliteit om de betalingstermijnen onderling vast te leggen. Op deze manier wil de wetgever ondernemingen die in een minder sterke onderhandelingspositie staan beschermen.

Nieuwe betalingstermijnen

Voortaan bedraagt de maximale betalingstermijn 60 dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de factuur. Daarbij is het niet langer mogelijk om de ontvangstdatum contractueel vooruit te schuiven of deze pas te laten aanvangen na een verificatieperiode.

Een overeenkomst die een bepaling omvat waarbij een langere betalingstermijn dan 60 dagen wordt voorzien, wordt voor niet geschreven gehouden. Vervolgens valt men terug op de wettelijke betalingstermijn dewelke 30 dagen bedraagt. Deze termijn is tevens van toepassing als er helemaal geen afspraken werden gemaakt omtrent de betaling.

Als leverancier / schuldeiser betekent dit dus dat u voortaan kan eisen dat uw factuur wordt betaald binnen de 60 dagen na ontvangst van de factuur. Uiteraard betekent dit ook hetzelfde voor de facturen die u zelf ontvangt van uw leveranciers.

Gelden deze nieuwe betalingstermijnen ook voor u?

Voormelde regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten naar Belgisch recht. De facto zullen deze dus steeds van toepassing zijn in een puur Belgische context. Hebt u te maken met buitenlandse leveranciers of klanten, zal wel eerst moeten worden nagekeken welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Als uw oude betalingstermijnen (sterk) afwijken van deze toegestaan door de nieuwe regeling, kan het nuttig zijn om eens een cashflowplanning op te maken om de exacte impact te leren kennen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.