Elektrische (of hybride) bedrijfswagen: is de terugbetaling van elektriciteit belastbaar?

Gepost op

Als u kiest voor een elektrische (of hybride) bedrijfswagen, moet u deze natuurlijk op regelmatige tijdstippen kunnen opladen. Aangezien het opladen vaak wat meer tijd in beslag neemt dan een traditionele tankbeurt, zal het vaak aangeraden zijn om thuis een laadpaal te installeren om de wagen bijvoorbeeld ’s nachts op te laden. U zal dit elektriciteitsverbruik in eerste instantie krijgen aangerekend door uw energieleverancier, maar wat als uw werkgever voorziet in een terugbetaling?

Traditionele brandstof: tankkaart

Als u over een bedrijfswagen op traditionele brandstof beschikt, zal u veelal van uw werkgever ook een tankkaart ter beschikking krijgen. Het voordeel dat u hiermee doet, wordt reeds geacht begrepen te zitten in het voordeel alle aard dat wordt aangerekend voor de wagen zelf. Bijgevolg wordt er geen bijkomend voordeel belast voor de tankkaart zelf.

Elektriciteit: laadpas

Dezelfde principes zijn van toepassing als u een laadpas krijgt om uw wagen op verplaatsing mee op te laden. Dit werkt namelijk volgens dezelfde principes als de tankkaart voor traditionele brandstof: uw werkgever stelt u – via de tussenkomst van een derde partij – ‘brandstof’ ter beschikking.

Elektriciteit: laadpaal

Voormelde redenering is volgens de fiscale administratie niet van toepassing als u thuis over een laadpaal beschikt via dewelke u uw wagen oplaadt. In dit geval is het volgens een strikte interpretatie namelijk niet de werkgever die de elektriciteit – via een tussenpartij – voorziet. U levert zelf de elektriciteit aan en uw werkgever vergoedt u voor de gemaakte kosten. In dergelijk geval zou de terugbetaling van de elektriciteit beschouwd worden als een bijkomend – belastbaar – voordeel.

De Minister van Financiën heeft verduidelijkt welke voorwaarden voldaan moeten zijn waardoor de terugbetaling, bij wijze van tolerantie, toch geen bijkomend voordeel uitmaakt, namelijk wanneer:

  • De terugbetaling is voorzien in de car policy;
  • De werkgever tevens de laadpaal ter beschikking stelt; en
  • De laadpaal over een communicatiesysteem of tussenteller beschikt waaruit het verbruik blijkt.

Voornamelijk de voorwaarde omtrent de terbeschikkingstelling van de laadpaal door de werkgever roept vragen op. Op vandaag beschikken de meeste mensen nog niet over een laadpaal en zullen ze bij de levering van hun elektrische (of hybride) wagen thuis een eerste laadpaal krijgen geïnstalleerd.

De problemen beginnen echter als bijvoorbeeld twee partners allebei een elektrische (of hybride) wagen krijgen van hun werkgever. Om in aanmerking te komen voor de belastingvrije terugbetaling van de elektriciteitskosten, zou iedere werkgever een laadpaal moeten installeren: vaak nodeloze kosten als u het ons vraagt. Eenzelfde probleem stelt zich als u thuis reeds over een laadpaal beschikt (via een vorige werkgever).

Het is wel belangrijk om te weten dat de installatie van een laadpaal echter evenmin zorgt voor een bijkomend voordeel alle aard als de installatie samenhangt met het gebruik van een elektrische (of hybride) bedrijfswagen.

Voor meer informatie omtrent de fiscale aandachtspunten van de installatie van een laadpaal kan u ons eerder artikel raadplegen.

Finaal geven we ook nog mee dat de terugbetaling van de elektriciteit moet gebeuren op basis van de werkelijke kost die de werknemer heeft gedragen. Dit kan mogelijks voor wat rekenwerk zorgen aangezien de elektriciteitsfactuur ook diverse heffingen en taksen bevat. Toch heeft de administratie vooralsnog niet willen voorzien in een forfait dat kan worden toegepast.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.