De zorgvolmacht: wat & waarom?

Gepost op

Een ongeval, (plotse) ziekte of ouderdom kan tot fysieke en mentale beperkingen leiden. In het slechtste geval kan u hierdoor zelf niet langer bekwaam zijn om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot uw persoon (bv. welke medische zorgen u wenst te ontvangen of de beslissing om te verhuizen naar een woonzorgcentrum) of vermogen (bv. verkopen van uw woning).

Als u zelf geen lasthebber hebt aangesteld die vervolgens deze beslissingen voor u kan maken, zal aan de vrederechter worden gevraagd om een bewindvoerder aan te duiden. De vrederechter kan dan een persoon uit uw dichte omgeving (bv. een familielid) aanstellen, maar evenzeer een derde.

Om dit te vermijden, heeft u via een zorgvolmacht de mogelijkheid om een persoon aan te duiden die bepaalde beslissingen in uw plaats kan nemen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent. Welke persoon dit is en welke bevoegdheden exact worden toegekend, kan u volledig zelf invullen. Hierbij kan u diverse personen met ieder zijn/haar eigen bevoegdheden aanduiden. Daarnaast kan u ook richtlijnen meegeven waaraan de lasthebber zich moet houden. Het is zelfs mogelijk om te voorzien in een opvolgend lasthebber (bv. uw kinderen) als uw initiële lasthebber (bv. uw echtgeno(o)t(e)) hier zelf niet meer toe bekwaam is. Ook het tijdstip van de inwerkingtreding van de zorgvolmacht kan u vrij kiezen. Met andere woorden, de zorgvolmacht kan volledig worden afgestemd op uw wensen.  

Daarnaast kan de zorgvolmacht ook een rol spelen bij uw latere vermogensplanning. Via de zorgvolmacht kan u lasthebber namelijk nog uw vermogensplanning verder uitvoeren, ook al bent u hier zelf niet meer toe bekwaam. Op deze manier kan u mogelijke nog hoge erfbelastingen vermijden.

Finaal geven we nog even mee dat de zorgvolmacht zal worden geregistreerd in een centraal register waardoor het steeds traceerbaar blijft en op de gepaste moment kan worden gebruikt.

Om al deze redenen, raden wij aan om beter vroeg dan laat een zorgvolmacht op uw maat te laten opmaken. Contacteer ons gerust om te kijken hoe Ac|s u hierbij  kan assisteren.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.