Cryptomunten en belastingen in 2023: rulingdienst laat van zich horen

Gepost op

De hype rond cryptomunten is de laatste maanden ietwat afgekoeld. Het feit dat de meeste cryptomunten (aanzienlijke) verliezen hebben laten optekenen, is hier waarschijnlijk niet vreemd aan. Toch blijft de fiscaliteit rondom cryptomunten een actueel onderwerp.  

Fiscale kwalificatie 

In een eerder artikel gingen we reeds in op de fiscale gevolgen van het handelen in cryptomunten. Samengevat komt het erop neer dat jouw inkomsten hieruit drie fiscale kwalificaties kunnen krijgen.  

De eerste is de meest voordelige kwalificatie en houdt een vrijstelling van belastingen in. Dit is het geval wanneer er sprake is van normaal beheer van privévermogen.  

De tweede mogelijkheid is dat de inkomsten worden aanzien als speculatief en bijgevolg een divers inkomen uitmaken. Deze zijn belastbaar aan 33% (plus gemeentebelastingen).  

De laatste en meest ingrijpende kwalificatie is deze van beroepsinkomsten. Hierdoor zou je onderworpen zijn aan de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting en zou je ook sociale bijdragen moeten betalen.  

Verdere duiding rulingcommissie 

Vanuit theoretisch oogpunt is voormelde opsplitsing duidelijk. Deze kwalificaties in de praktijk omzetten is echter niet zo eenvoudig. Daarom zijn we ook aangewezen op onder meer de duiding die de rulingcommissie geeft over de dossiers die zij behandelt.  

Deze duiding moet altijd worden gelezen in samenhang met de vragenlijst omtrent cryptomunten die de rulingcommissie reeds in het verleden publiceerde. Het is dan ook op basis van de antwoorden op deze vragen dat de rulingcommissie een beoordeling maakt.  

Zo kwam de rulingcommissie onder meer tot de conclusie dat er sprake is van speculatie en dus een belastbaar divers inkomen in volgende gevallen: 

  • Een belastingplichtige had meer dan 40% van zijn roerend vermogen in cryptomunten belegd. In een gelijkaardige casus ging het over meer dan 50%.  

  • Een belastingplichtige investeerde maandelijks meer dan 30% van zijn loon in cryptomunten. 

  • Ook in een casus waarbij een aanzienlijk bedrag dat via erfenis werd verkregen werd gebruikt voor aan- en verkopen binnen de tijdspanne van één jaar werd besloten dat het om een divers inkomen ging.  

Uit voorgaande blijkt nog maar eens dat wanneer je de cryptomunten slechts voor een beperkte tijdspanne aanhoudt, je mogelijks belast wordt op de inkomsten. Hetzelfde geldt als je een groot deel van jouw vermogen investeert in cryptomunten. Dit laatste is ietwat vreemd aangezien dergelijk criterium niet wordt toegepast wanneer je in aandelen belegt. De fiscale regels die op beide investeringen van toepassing zijn, zijn nochtans dezelfde.

Het feit dat de rulingcommissie in deze situaties besluit dat de inkomsten belastbaar zijn, betekent niet dat dit ook noodzakelijk het geval is in jouw situatie. De rulingcommissie levert voorafgaande beslissingen af in het kader van specifieke casussen. Als je geen voorafgaande beslissing aanvraagt – bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de uitkomst negatief zal zijn -, ben je niet aan de zienswijze van de rulingcommissie onderworpen. Uiteraard biedt dit wel een houvast om na te gaan welk standpunt je mag verwachten van de fiscale administratie. Maar zelfs dan zou je als laatste redmiddel nog beroep kunnen doen op de rechtbank om een positieve uitkomst te verkrijgen.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.