BTW bij gemeubelde logies: ook voor u van toepassing?

Gepost op

Vanaf 1 juli 2022 worden gemeubelde logies uitgesloten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.  Dit betekent dat indien u gemeubelde logies aanbiedt u voortaan 6% BTW zal moeten aanrekenen en doorstorten, eventueel na aftrek van de door u af te trekken BTW.

U valt binnen het toepassingsgebied van de gemeubelde logies indien u een verblijfplaats aanbiedt voor een termijn van minder dan drie maanden. Indien u dus aan dezelfde persoon verhuurd voor een periode van meer dan drie maanden, valt u buiten het toepassingsgebied van de bepalingen en moet u bijgevolg geen BTW aanrekenen.

Naast het feit dat de termijn dus minder dan drie maanden moet bedragen, moet u ook minstens één van volgende diensten aanbieden om onder de BTW te vallen:

  • Instaan voor het fysieke onthaal van de gasten;
  • Terbeschikkingstelling en, bij een verblijf van meer dan één week, vervanging van huishoudlinnen;
  • Dagelijks verschaffen van ontbijt.

Hoe dit in de praktijk moet worden geïnterpreteerd, zal nog het voorwerp uitmaken van een verdere verduidelijking door de administratie.

Verhuurd u dus voor korte duur – minder dan drie maanden – en biedt u minstens één van voormelde diensten aan, dan zal u voortaan 6% BTW moeten aanrekenen en het nodige moeten doen om in orde te zijn met de bijhorende BTW-formaliteiten.

Een uitzondering bestaat er in dat de logies die occasioneel worden verschaft door een natuurlijk persoon onder het stelsel van de deeleconomie niet worden geviseerd. Dit houdt in dat uw omzet niet meer dan €6.390 mag bedragen en de verhuur losstaat van uw hoofdactiviteit/beroep. Bovendien moet u hiervoor gebruik maken van een erkend platform. Zo’n platform kan bijvoorbeeld Airbnb zijn. Op heden zijn er echter nog geen platformen met dergelijke erkenning.

Verder stelt zich de vraag in welke mate het feit dat u voortaan BTW zal moeten aanrekenen, zal meespelen in de beoordeling van de administratie inzake de kwalificatie van deze inkomsten in uw personenbelasting. In een eerder artikel berichtten we u namelijk reeds dat de administratie met speciale aandacht naar huurinkomsten zal gaan kijken om na te gaan of deze niet als beroepsinkomsten moeten worden gekwalificeerd.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.