Hoe kunt u als ondernemer bescherming aanvragen tegen uw schuldeisers?

Gepost op

Door het aanvragen van de gerechtelijke reorganisatie (WCO), kunt u als onderneming in financiële moeilijkheden een tijdelijke opschorting van betaling toegekend krijgen door de rechter. Concreet betekent dit dat schuldeisers gedurende deze periode hun schulden niet kunnen invorderen en dat een dwanguitvoering zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag niet mogelijk is.

Aanvragen van de WCO

Wilt u de WCO aanvragen, dan moet u een verzoekschrift richten aan de rechtbank van koophandel met volgende informatie:

  • De redenen waarom u deze procedure wenst te starten;
  • De twee meest recente jaarrekeningen van uw onderneming;
  • Een boekhoudkundige staat die het actief en het passief van uw onderneming weergeeft;
  • Een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting;
  • Een volledige lijst van schuldeisers in de opschorting;
  • De maatregelen en voorstellen die u overweegt om de rendabiliteit en solvabiliteit van uw onderneming te herstellen.

 

De WCO-procedure

De WCO-procedure biedt de ondernemer verschillende opties om de reorganisatie door te voeren, waaronder het minnelijk akkoord, het collectief akkoord en de overdracht onder gerechtelijk gezag.

Het collectief akkoord is de piste die het meest gevolgd wordt. In dit geval wordt er een reorganisatieplan opgesteld worden waarin de onderneming uiteenzet op welke manier zij haar schulden zal betalen. De schuldeisers krijgen nadien de mogelijkheid om het plan goed te keuren of te verwerpen. Als het plan wordt goedgekeurd, zal het bevestigd worden door de rechter waardoor alle schuldeisers door het plan gebonden worden. Nadat het plan is uitgevoerd, is de onderneming bevrijd van haar schuldeisers.

In veel gevallen zal een schuldeiser slechts een gedeelte van de oorspronkelijke schuld betaald zien. Deze gedeeltelijke terugbetaling geeft de schuldenaar meestal de mogelijkheid om zijn handelszaak verder uit te baten zonder dat het faillissement moet aangevraagd worden. Opgemerkt moet worden dat het veelal beter zal zijn voor de schuldeiser zijn goedkeuring voor deze gedeeltelijke betaling te geven aangezien de kans reëel is dat de onderneming in moeilijkheden het faillissement zal moeten aanvragen als het plan verworpen wordt. Wanneer de schuldenaar het faillissement moet aanvragen, zal de schuldeiser namelijk minder of zelfs helemaal niets ontvangen van zijn openstaande schuldvorderingen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.