Als uw elektrische bedrijfswagen op benzine rijdt

Gepost op

De afgelopen jaren onderging de fiscaliteit van de bedrijfswagen – de wagen die een werknemer of bedrijfsleider ter beschikking krijgt van zijn onderneming – heel wat wijzigingen. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt er nog maar eens een hoofdstuk toegevoegd aan het verhaal en dit keer gaat het over de zogenaamde “valse hybrides”.

De bedrijfswagen in een notendop

Sinds 2012 berekenen we het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen in 4 stappen.

  1. We nemen de cataloguswaarde van het voertuig (de prijs van de auto in nieuwe staat, bij verkoop aan een particulier inclusief de opties, inclusief BTW en zonder rekening te houden met kortingen).
  2. We vermenigvuldigen met 6/7e van die cataloguswaarde.
  3. We vermenigvuldigen vervolgens met het zgn. CO2-percentage: dat bedraagt 5,5% verhoogd met het verschil tussen de CO2 uitstoot van uw auto en de “gemiddelde” CO2 uitstoot van auto’s in België. Per gram C02 er boven of er onder, verhoogt of verlaagt het percentage met 0,1%. Maar het moet tussen 4% en 18% liggen.
  4. Ten slotte corrigeren we nog voor de leeftijd door te vermenigvuldigen met 100% – 6% per jaar na de eerste inschrijving (met als absoluut minimum 70%).

De “gemiddelde CO2-uitstoot” wordt jaarlijks gepubliceerd door de overheid. In 2019 is die referentie CO2-uitstoot 107 voor benzinewagens en wagens op LPG of aardgas, en 88 voor dieselwagens.

Het voordeel mag niet minder bedragen dan 820 euro (zonder indexering: in 2019 bedraagt het minimum 1.340 euro).

Elektrische wagens

De berekening voor elektrische voertuigen gebeurt op dezelfde manier maar vermits er geen CO2 uitstoot is, val je terug op het minimum nl. cataloguswaarde x 6/7 x 4%.

Bijvoorbeeld: een dieselvoertuig van 30.000 euro met een CO2-uitstoot van 130. Het voordeel bedraagt dan: 30.000 euro x 6/7 x [5,5% + ((130 – 88) x 0,1%] = 2.494,29 euro/jaar.
Een gelijkaardig elektrisch voertuig van 30.000 euro geeft een belastbaar voordeel van 1.028,57 euro (30.000 euro x 6/7 x 4%) wat onder het minimum is van 1.340 euro zodat dit laatste bedrag de belastbare basis wordt.
Maak je deze oefening voor een voertuig met een cataloguswaarde van 50.000 euro, dan geeft de diesel je een belastbaar voordeel van 4.157,14 euro versus 1.714,29 euro voor een elektrische wagen.
(we maken even abstractie van de 6% vermindering wegens leeftijd)

Hybride wagens

Zonder al te technisch te gaan: er zijn 2 soorten hybride wagens. Je hebt de full hybride wagen waarvan de batterij wordt opgeladen met een fossiele brandstof (eventueel in combinatie met remenergie). En je hebt de plug-in hybride waarbij de batterij wordt opgeladen via een externe energiebron (lees: laadpaal).

Bij die laatste hybride wagens is het nogal moeilijk om uit te maken hoeveel de CO2-uitstoot is: rijdt de wagen elektrisch, dan is er geen CO2-uitstoot. Rijdt hij op de fossiele brandstof, dan is het wellicht evenveel als de benzine- of dieselversie. Om het voordeel te berekenen werd tot nu toe, net zoals bij andere voertuigen, gewoon gekeken naar de CO2-uitstoot zoals die door de constructeur wordt gepubliceerd (je vindt die ook terug op het inschrijvingsformulier van het voertuig en op het gelijkvormigheidsattest).

Maar wat gebeurde er nu op de automarkt? Steeds meer luxevoertuigen kwamen met een hybride versie maar dan met een elektro-motor waarvan de capaciteit duidelijk onvoldoende is om het voertuig voor langere tijd op batterij te laten rijden. De wagen heeft echt wel een hybride motor maar zal in de praktijk vrijwel uitsluitend op benzine rijden.

Om dat “misbruik” te counteren, werd de wetgeving eind 2017 en midden 2019 aangepast.

Die nieuwe wetten voeren als het ware een nieuwe categorie voertuigen in: de zogenaamde valse hybrides. De nieuwe wetten hebben pas effect vanaf 1 januari 2020 maar u moet toch nu al uitkijken.

Valse hybride

Valse hybrides zijn plug-in hybrides waarvan de batterij slechts een beperkte autonomie toelaat. In cijfers uitgedrukt wordt een plug-in hybride als het ware gediskwalificeerd als het voertuig:

ofwel uitgerust is met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht;

ofwel een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

Niettegenstaande de nieuwe regeling pas in werking treedt op 1 januari 2020 geldt ze wel al voor voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 januari 2018.

Gevolg

Als je een dergelijk voertuig verwerft, dan zal je voordeel niet berekend worden aan de hand van de (lage) CO2-uitstoot die de fabrikant vermeldt, maar aan de hand van de (hogere) CO2-uitstoot die het voertuig heeft in zijn “niet-hybride” versie, de versie die alleen op de fossiele brandstof rijdt.

In principe moet de regering nog een besluit publiceren waarin uitgelegd wordt hoe je die niet-hybride versie exact bepaalt, maar als zo’n voertuig niet bestaat dan vermenigvuldig je simpelweg de aangegeven CO2-uitstoot met 2,5.

Het voordeel van alle aard wordt ook na 1 januari 2020 berekend op basis van de CO2-uitstoot zoals aangegeven door de fabrikant als het gaat om:

een full hybride voertuig;

een plug-in hybride aangekocht, geleased of gehuurd vóór 01.01.2018;

een plug-in hybride aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018 met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft gelijk aan of meer dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht EN een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per km.

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.