Begeleiding bij bedrijfsherstructureringen

Doorheen de jaren maakt uw bedrijf tal van veranderingen mee, zowel intern als op de markt. Sommige van deze veranderingen kunnen risico’s of moeilijkheden meebrengen. Een herstructurering van uw bedrijf kan dan nodig zijn om de toekomst opnieuw te verzekeren. Wij adviseren u graag over alle herstructureringsmogelijkheden en begeleiden u graag in het herstructureringsproces van uw bedrijf.

Herstructurering van uw bedrijf

Bij de herstructurering van uw bedrijf staat solvabiliteit centraal. Daarom starten we met een grondige financiële analyse. Samen kijken we welke onderdelen van uw bedrijf goed draaien en wat de zwakke of verlieslatende schakels zijn. Zo kunnen we alle risico’s in kaart brengen en een onderbouwde strategie opstellen om deze risico’s gericht aan te pakken.

Op basis van de strategie kijken we vervolgens naar de beste herstructureringsmogelijkheden. We bespreken met u de meest aangewezen pistes en de beste lange-termijnoplossingen die we op korte termijn kunnen implementeren.

Enkele mogelijkheden voor herstructurering bedrijf

  • Financiële herstructurering: als uw bedrijf schulden heeft of schulden dreigt te krijgen, is het belangrijk om deze goed te beheren. Een drastische mogelijkheid is om het faillissement aan te vragen, maar zo ver hoeft het niet te komen. Een goed onderbouwd financieel plan kan helpen om banken, crediteuren en andere schuldeisers in overleg te overtuigen en een betalingsregeling op te stellen. Daarnaast zijn er ook andere financiële pistes zoals het omzetten van schulden in aandelenkapitaal (debt for equity swap).
  • Fusie of overname: Door aandelen van uw bedrijf te verkopen, kan een andere partij inspraak in uw bedrijf verwerven. Dit kan waardevol zijn als u het beleid en de visie van uw bedrijf wil overdragen aan deze partij. Deze nieuwe eigenaar kan dankzij dit soort herstructurering de toekomst van uw bedrijf helpen waarborgen.
     
  • Juridische herstructurering: hier gaat het vaak om de splitsing van bedrijven en kunnen we onderscheid maken tussen een zuivere splitsing en een afsplitsing. Is er een onoverkoombare onenigheid tussen aandeelhouders? Dan is de zuivere splitsing als herstructurering aangewezen en worden twee nieuwe bedrijven opgericht. Wilt u een slecht-draaiend bedrijfsonderdeel laten vallen? Dan helpt de afsplitsing om dit onderdeel in een nieuw bedrijf onder te brengen, waardoor uw bedrijf verder kan met de goed-draaiende onderdelen. Een andere mogelijkheid voor een juridische herstructurering is om de rechtsvorm van uw bedrijf te wijzigen.
     
  • Operationele herstructurering: De operationele herstructurering staat in het teken van efficiëntie en winstgevendheid verhogen. U kan de afdelingen van uw bedrijf opnieuw inrichten en op elkaar afstemmen of onderdelen splitsen en overdragen. Een andere mogelijkheid is ook om het personeelsbestand te verkleinen met eventueel een collectief ontslag. In dit geval is het ontzettend belangrijk om een goed plan van aanpak te hebben voor de herstructurering van je bedrijf, alsook de juiste kennis inzake verplichtingen t.o.v. werknemers en gangbare procedures.

Herstructurering in functie van groeipotentieel

Een herstructurering van je bedrijf kan ook een positieve ondertoon hebben en in functie van het groeipotentieel en de toekomstvisie van uw bedrijf worden toegepast. Wilt u bv. volledig inzetten op een nieuwe ontwikkeling? De focus verschuiven naar een afdeling met veel marge en potentieel? Of een fiscale herstructurering ondergaan om minder belastingen te moeten betalen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Uw partner voor de herstructurering van uw bedrijf

Bent u op zoek naar een partner voor de herstructurering van uw bedrijf? Onze financiële experts adviseren en begeleiden u graag met een doordachte strategie. Samen maken we de toekomst van uw bedrijf opnieuw rooskleurig en/of zetten we de juiste stappen om uw groei te ondersteunen.

Wilt u graag meer weten? Contacteer ons vrijblijvend of maak een afspraak in één van onze vestigingen!

Neem contact op

Stuur ons een bericht

Grote Baan 201, 2380 Ravels
Lierseweg 238, 2200 Herentals
Sint-Antoniusstraat 16, 2400 Mol
Parklaan 44, 2300 Turnhout
Beukenlei 24, 2960 Brecht
Desmedtstraat 23, 2320 Minderhout
Palmbosstraat 9a, 2990 Loenhout
Leuvensesteenweg 141, 3390 Tielt-Winge
Rauwelkoven 43a, 2440 Geel