Zelfstandige: bescherm uw privévermogen tegen professionele schulden

Gepost op

Als zelfstandige staat u in principe met uw gehele vermogen – professioneel, maar ook privé – borg voor de schulden die u aangaat in het kader van uw beroepswerkzaamheid. Voor sommige beroepen is dit minder een probleem aangezien er relatief minder risico aan gekoppeld is, voor anderen kan dit echter wel een verhoogd risico met zich meebrengen.

Om het risico op uitwinning van uw privévermogen te beperken kan u verschillende maatregelen nemen.

Huwelijkscontract

Een eerste mogelijkheid is om, als u gehuwd bent of van plan bent om te huwen, te kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen. Op deze manier is er geen gemeenschappelijk vermogen tussen u en uw echtgeno(o)t(e) dat kan worden aangesproken door uw schuldeisers.

Verklaring van onbeslagbaarheid

Daarnaast kan u kiezen om een verklaring van onbeslagbaarheid af te leggen voor uw gezinswoning. Dit betekent dat uw schuldeisers geen beslag kunnen laten leggen op (uw aandeel van) uw gezinswoning met als doel deze ten gelde te maken om uw schulden aan te zuiveren. Wat nog steeds mogelijk blijft, is een bezwarend beslag waardoor u de gezinswoning zelf niet zo maar kan verkopen en de opbrengst hiervan kan innen. Als u zelf overgaat tot de verkoop zullen uw schuldeisers namelijk aanspraak kunnen maken op de verkoopprijs.

De verklaring is ook maar van toepassing zolang de woning effectief kwalificeert als gezinswoning en bovendien op voorwaarde dat de woning niet voor meer dan 30% voor beroepswerkzaamheden wordt gebruikt.

Oprichting vennootschap

De beste remedie om een goede scheiding tussen uw onderneming en privévermogen te bekomen is door te werken met een vennootschap. De vennootschap is namelijk een aparte (rechts)persoon met een apart vermogen. Mocht het bijgevolg mislopen binnen uw vennootschap, dan kan in principe enkel dit vermogen worden aangesproken en niet uw privévermogen.

Dit is echter wel te nuanceren aangezien de rechtsvorm van de vennootschap wel een aandachtspunt is. Sommige vennootschapsvormen impliceren namelijk alsnog de hoofdelijke gehoudenheid van de vennoten.

Verder kunnen ook de bestuurders in bepaalde gevallen nog worden aangesproken in het kader van hun bestuurdersaansprakelijkheid.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.