Werken in onroerende staat: nieuwe btw-regels vanaf 1 januari 2023

Gepost op

Als je goederen of diensten aanbiedt, moet je rekening houden met de toepasselijke btw-regels. Dit betekent meestal dat je btw moet aanrekenen boven op de prijs voor deze goederen en diensten en deze btw moet afdragen aan de overheid. Op dat principe bestaan echter enkele uitzonderingen.

Btw op werken in onroerende staat

Eén van de uitzonderingsregimes betreft het regime voor werken in onroerende staat. Werken in onroerende staat zijn werken die meestal betrekking hebben op – zoals de naam suggereert – onroerende goederen. Dit zijn onder meer de werkzaamheden die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen of afbreken van gebouwen.

Als de afnemer van de werken in onroerende staat periodieke btw-aangiften in België moet indienen, moet je de btw-verleggingsregeling toepassen. Dit betekent dat je geen btw moet aanrekenen en de afnemer deze btw rechtstreeks moet afdragen via zijn eigen btw-aangifte.

Natuurlijk ben je niet noodzakelijk op de hoogte van de btw-verplichtingen van je klant als hier niet duidelijk over wordt gecommuniceerd. Zo zou het kunnen zijn dat jouw klant je zijn btw-nummer mededeelt waardoor je vermoedt dat de verleggingsregeling moet worden toegepast terwijl dit niet noodzakelijk het geval is. Om in deze situaties meer rechtszekerheid te creëren wordt vanaf 1 januari 2023 een nieuwe regeling van kracht.

Voortaan vermelding verleggingsregeling op factuur

Vanaf 2023 zal je volgende vermelding op de factuur moeten opnemen als je niet met zekerheid weet dat de btw-verleggingsregeling niet van toepassing is:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.”

Buitenlandse btw-plichtige geregistreerd in België

Verder is er nog een bijkomende wijziging die de nodige aandacht verdient. Als je werken uitoefent voor een buitenlandse btw-plichtige die rechtstreeks in België is geregistreerd voor btw dan zal de btw-verleggingsregeling voortaan ook van toepassing zijn. Ook als je werk verricht voor buitenlandse afnemers zal je dus omzichtig moeten omgaan met jouw btw-verplichtingen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.