Vrijwilliger ken uw (para)fiscale verplichtingen

Gepost op

Draagt u een bepaalde (sport)vereniging een warm hart toe, dan stelt u mogelijks een deel van uw tijd ter beschikking door bij te springen als vrijwilliger. Misschien bent u (jeugd)trainer binnen een sportclub of helpt u een (cultuur)vereniging bij het organiseren van een event.

Ondanks dat u dit doet uit onbaatzuchtigheid, is het niet ongewoon dat u hiervoor toch een (symbolische) vergoeding voor ontvangt.

Juridisch-technisch is er sprake van vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen of louter een onkostenvergoeding ontvangen enerzijds en de verenigingswerkers die een effectieve vergoeding ontvangen anderzijds. Dit onderscheid lijkt misschien eerder artificieel voor personen uit de praktijk, maar is desalniettemin van belang aangezien op ieder van beide categorieën verschillende regels van toepassing zijn.

Vrijwilliger

U mag zich – uiteraard – zonder enige tijdsbeperking inzetten voor een vereniging. In ruil mag zij u hier een onkostenvergoeding voor toekennen. Het betreft een forfaitaire onkostenvergoeding waarvoor het dus niet nodig is te staven om welke kosten worden vergoed.

Wel wordt de maximale vergoeding begrensd. Voor 2022 bedraagt deze €36,84 per dag met een absoluut maximum van €1.473,37 per jaar. Daarnaast bestaat er nog een verhoogde onkostenvergoeding voor vrijwilligers binnen specifieke sectoren zoals het ziektevervoer en sporttrainers. Hier bedraagt het jaarlijkse maximumbedrag €2.705,97. Voormelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Aangezien het een onkostenvergoeding betreft, is over de ontvangen vergoeding geen sociale bijdragen of inkomstenbelasting verschuldigd.

Verenigingswerker

Als verenigingswerker zal u van de vereniging een prestatievergoeding ontvangen in ruil voor het werk dat u doet.

U mag maximaal 450 uur per jaar aan prestaties onder het statuut van verenigingswerker presteren, met nog verdere begrenzing per kwartaal. Voor jobstudenten bedraagt het maximum 190 uur. Eventuele uren daarboven worden in mindering gebracht van saldo aan uren dat men kan presteren onder het statuut van jobstudent.

Het maximale (geïndexeerde) bedrag van de vergoeding op jaarbasis voor 2022 is nog niet gekend. Voor 2021 bedroeg dit €6.390.

De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen, maar wel aan 10% inkomstenbelasting. Wordt het maximumbedrag overschreden dan worden alle(!) uren onderworpen aan de reguliere sociale bijdragen en belastingen.

De vereniging zal u moeten registreren via het zogenaamde Dimona-systeem dat ook van toepassing is op reguliere werknemers. Ook zal een arbeidscontract moeten worden afgesloten en zijn bepaalde opzegtermijnen van toepassing bij de stopzetting van de samenwerking.

Finaal worden nog enkele beperkingen opgelegd inzake welke personen en functies in aanmerking komen voor het verenigingswerk om zodoende misbruiken te vermijden.

Conclusie

Wenst u uw steentje bij te dragen binnen een vereniging als vrijwilliger of verenigingswerker, zorg dan dat u goede afspraken maakt over uw statuut zodat u weet welke verplichtingen hier aan verbonden zijn.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.