Vrijgestelde btw-plichtige: vermijd boetes na aankopen in het buitenland!

Gepost op

Vrijstelling van btw

Als ondernemer met een jaarlijkse omzet minder dan 25.000 euro kan u beroep doen op de vrijstellingsregeling voor btw. Uw onderneming wordt dan gezien als ‘kleine onderneming’. Een btw-aangifte hoeft u dus niet in te dienen of te laten indienen door een boekhouder (er zijn echter wel andere verplichtingen). U kan zo uiteraard ook geen btw aanrekenen. Toch zijn er een aantal zaken waar u op moet letten, bijvoorbeeld wanneer u goederen voor uw onderneming aankoopt buiten België.

Aankopen in het buitenland

Wanneer een btw-plichtige in het buitenland goederen aankoopt spreekt men van een intracommunautaire verwerving. Hierbij is het uitgangspunt dat u als btw-plichtige btw dient af te dragen in het land van levering / het land waar u gevestigd bent, in dit geval België. 

Wij merken echter dat er regelmatig ook vrijgestelde btw-plichtigen zijn die aankopen verrichten in het buitenland  waar geen btw op wordt aangerekend.

Als vrijgestelde btw-plichtige heeft u nochtans geen recht op enige btw-aftrek waardoor er altijd btw moet worden aangerekend (in het buitenland). Over deze aankopen in het buitenland zonder btw bent u dan ook verplicht om alsnog in België btw te betalen via een bijzondere btw-aangifte. Deze moet u in België in principe per kwartaal indienen. 

In sommige gevallen zal u na een aankoop in het buitenland als btw-vrijgestelde deze bijzondere btw-aangifte gedurende twee jaar elk kwartaal moeten indienen, wat gelijkstaat aan heel wat extra administratie. Ook zal u in het land van aankoop btw moeten betalen net zoals particulieren btw moeten voldoen bij een aankoop.

Boetes vermijden bij aankopen in het buiteland

Kiest u er toch voor om aankopen in het buitenland te verrichten, is het belangrijk om te weten dat de btw-administratie hier recent heel streng in is geworden. Er kunnen boetes van €1.000 aangerekend worden voor ontbrekende/laattijdige aangiften. Daarom is het van belang om per kwartaal de facturen zonder btw aan uw accountant te bezorgen zodat deze zorg kan dragen voor de tijdige indiening van de bijzondere btw-aangifte. Deze aangifte dient uiterlijk de 20e van de maand volgend op het einde van de kwartaal (bv. 20 april voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart) worden ingediend, alsook moet ook de verschuldigde btw worden betaald aan de Belgische administratie. 

Vanuit praktisch oogpunt is het daarom aangewezen dat u als vrijgestelde btw-plichtige steeds aan uw leverancier duidelijk vraagt om btw aan te rekenen op uw aankopen in het buitenland (of uiteraard ook in België). U hebt namelijk geen recht op enige btw-aftrek onder de vrijstellingsregeling. Op deze manier vermijdt u bijkomende werkzaamheden voor de bijzondere btw-aangifte en eventuele boetes. 

Mocht u hier nog verdere vragen bij hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze accountants staan u als btw-vrijgestelde ondernemer graag bij met het nodige fiscaal advies.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.