Verplichte elektronische facturatie vanaf 2026: wat kan je nu al doen?

Gepost op

Op 20 februari 2024 verscheen de wet inzake de verplichte elektronische facturatie in het Staatsblad. De effectieve inwerkingtreding van de wet is voorzien voor 1 januari 2026. Dankzij elektronische facturatie of e-invoicing gaan facturen sneller en veiliger uitgewisseld worden.  

Wat houdt de verplichte elektronische facturatie in? 

Overeenkomstig de nieuwe wetgeving zal je voortaan verplicht facturen elektronisch (UBL) - PDF wordt niet als elektronisch gezien - moeten versturen in een B2B-context voor transacties binnen België. Deze facturatie zal via een specifiek elektronisch systeem verlopen.  

Voor B2C facturen zal de verplichting niet gelden. Grensoverschrijdende transacties vallen ook buiten het toepassingsgebied. Dit is ook logisch omdat hier niet noodzakelijk (enkel) de Belgische wetgeving op van toepassing is. Een andere uitzondering wordt voorzien voor transacties die zijn vrijgesteld van btw (art. 44 BTW Wetboek). 

Belastingvoordeel voor kosten 

Het implementeren van nieuwe systemen gaat ook gepaard met extra kosten. De wetgever is hier niet blind voor en voorziet daarom in een specifieke kostenaftrek. Voor kleine vennootschappen en eenmanszaken wordt voorzien in een verhoogde kostenaftrek van 120%.  

De verhoogde aftrek geldt voor kosten verbonden aan factureringspakketten voor het opstellen, verzenden en ontvangen van elektronische facturen in een gestructureerde vorm die automatische en elektronische verwerking mogelijk maken. Investeringen dewelke over een langere termijn moeten worden afgeschreven vallen echter buiten het toepassingsgebied van de verhoogde kostenaftrek. Deze kosten kunnen echter in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.  Er wordt momenteel gesleuteld aan de wetgeving inzake de investeringsaftrek, maar voor boekjaar 2024 zou deze in principe 15,50% bedragen. Vanaf boekjaar 2025 zou de investeringsaftrek stijgen naar 20%, maar enkel nog van toepassing zijn voor kmo’s.  

Bijgevolg kunnen de activa waarop moet worden afgeschreven onder de investeringsaftrek vallen, terwijl de overige kosten in aanmerking komen voor de verhoogde kostenaftrek van 120%.  

De verhoogde kostenaftrek geldt van aanslagjaar 2025 tot en met aanslagjaar 2029. De kosten die je vandaag maakt komen met andere woorden meteen in aanmerking voor de verhoogde aftrek.  

Wat kan je nu al doen? 

Ondanks dat 2026 nog ver weg lijkt, is het toch aangewezen om niet te lang te wachten met de nodige voorbereidingen. Controleer of jouw facturatiesoftware vandaag is voorzien op e-invoicing (met PEPPOL). Bovendien kan dit ook een opportuniteit zijn om de facturatiestromen van jouw onderneming onder de loep te nemen en efficiënter te maken. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.