Verlaagde roerende voorheffing onder VVPRbis: moet u actie ondernemen?

Gepost op

Via het zogenaamde VVPRbis-regime kunnen KMO’s dividenden uitkeren onder een lager tarief aan roerende voorheffing. Wanneer uw vennootschap een dividend uitkeert, is hier in principe 30% roerende voorheffing op verschuldigd. Via het VVPRbis-regime kan de roerende voorheffing worden verlaagd tot 15% of 20%, een mooie besparing. Het VVPRbis-regime is dan ook een systeem waar vele ondernemers dankbaar gebruik van maken om de nodige gelden uit hun vennootschap te halen.

Eind vorig jaar kondigde de regering echter aan dat het VVPRbis-regime met ingang van 1 januari 2022 aardig wat wijzigingen zou ondergaan. De belangrijkste en meest in het oog springende wijziging betrof de aanpassing van de wachttermijn.

(Geen) aanpassing wachttermijn

We besparen u de technische details, maar in de praktijk kwam dit er vaak op neer dat vele ondernemers nog tot drie jaar extra zouden moeten wachten alvorens gebruik te kunnen maken van de verlaagde roerende voorheffing.

Het spreekt voor zich dat dergelijk geplande wetswijziging de regering niet in dank werd afgenomen aangezien dit de spelregels en court de route zou veranderen. Om exact deze reden heeft ook de Raad van State in haar advies gevraagd om af te zien van deze wetswijziging. Gelukkig had de regering hier oren naar en is er niets aan de wachttermijn veranderd.

Volstortingsplicht

Een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het VVPRbis-regime is dat u het kapitaal dat u hebt toegezegd aan de vennootschap, ook effectief hebt volstort.

In de praktijk is het meestal zo dat deze volstorting vaak pas zal plaatsvinden, net voordat men overgaat tot een dividenduitkering onder VVPRbis en op die manier de facto meteen het geld terug ontvangt. Dit blijft nog steeds mogelijk.

Vennootschappen die de afgelopen jaren hun statuten echter hebben aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen konden er echter voor kiezen om af te zien van deze volstortingsplicht en hiervoor vrijstelling te verlenen aan hun aandeelhouders. Dit bleek tegen het zere been van de regering te zijn, waardoor deze heeft bepaald dat de volstorting van het initieel toegezegde kapitaal alsnog dient te gebeuren. Vennootschappen welke hieronder vallen hebben nog tot 31 december 2022 de tijd om aan deze voorwaarde te voldoen. Zo niet gaat de toepassing van het VVPRbis-regime definitief verloren.

Conclusie

Zijn de statuten van uw vennootschap de afgelopen jaren aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe vennootschapsrecht en werd tegelijk afgezien van de volstortingsplicht? Neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder om de nodige zaken verder op om te kijken of u het komende jaar nog actie moet ondernemen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.