Verplichting asbestattest bij verkoop onroerend goed

Gepost op

Als u op vandaag een onroerend goed overdraagt moet u reeds rekening houden met diverse formaliteiten. Zo zal onder meer een bodemattest en stedenbouwkundig attest moeten worden voorgelegd. Dit zijn echter opzoekingen die de notaris voor zijn rekening neemt.

Daarnaast moet u echter ook voorzien in een postinterventiedossier, de keuring van de elektrische installaties als die dateren van voor 1 oktober 1987 en ook een energieprestatiecertificaat voorleggen.

Verplichting asbestattest bij verkoop onroerend goed

Bovenop voorgaande attesten en documenten zal u vanaf 23 november 2022 ook een asbestattest of asbestinventaris moeten voorleggen bij de overdracht van een gebouw. De transacties die binnen het toepassingsgebied vallen, zijn eigendomsoverdrachten bij leven (bv. verkoop of schenking, maar niet overgang via erfenis) of bij de vestiging van een zakelijk recht van gebruik (bv. vruchtgebruik, opstal of erfpacht).

Een asbestinventaris of attest is echter enkel verplicht voor woningen gebouwd voor 2001 aangezien het voornamelijk oudere woningen zijn waar nog gebruik werd gemaakt van materialen met asbest in verwerkt.

De verplichting geldt voor alle types van gebouwen (bv. woningen en kantoorgebouwen) met een oppervlakte van minstens 20m².

Asbestattest bij verkoop appartement

Als u een appartement verkoopt, zitten hier steeds twee elementen in vervat. Enerzijds zal u de privatieve delen – het appartement zelf, een individuele berging of parkeerplaats – verkopen, maar anderzijds ook uw aandeel in de gemeenschappelijke delen.

Voor de privatieve delen geldt hetzelfde zoals hiervoor uiteengezet. Voor de gemeenschappelijke delen daarentegen geldt de verplichting pas vanaf 1 mei 2025.

Asbestattest bij verhuring

Een verhuring kwalificeert niet als de overdracht van een eigendomsrecht en is geen zakelijk gebruiksrecht waardoor het niet onder voormelde regels valt.

Wel wordt voorzien dat tegen 2032 sowieso ieder gebouw van voor 2001 over een dergelijk asbestattest moet beschikken, maar als verhuurder moet u dus niet dringend actie ondernemen.

Vanaf het ogenblik dat u als verhuurder over het attest of inventaris beschikt – ook al is dit voor 2032 -, moet u echter wel steeds een kopie hiervan overhandigen aan uw huurder zodat hij ook op de hoogte is van de inhoud hiervan.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.