Van eenmanszaak naar vennootschap: is het tijd om de stap te maken?

Gepost op

U heeft een eenmanszaak en oefent uw activiteit uit in persoonlijke naam. Dan is het altijd interessant om in het achterhoofd te houden dat het vroeg of laat interessant kan zijn om uw activiteit over te brengen naar een vennootschap. De redenen hiervoor kunnen divers zijn: het is praktischer om bepaalde zaken te organiseren indien u een zakenpartner heeft, u kan het ondernemingsrisico afscheiden van uw privévermogen, het geeft u de mogelijkheid om fiscaal enkele zaken te optimaliseren, …

Wanneer je de omschakeling maakt van een eenmanszaak naar een vennootschap moet u met enkele zaken rekening houden. Ten eerste zal u een vennootschap moeten oprichting. In de meeste gevallen, zal u hiervoor bij de notaris moeten langsgaan en zal dit enkele kosten met zich meebrengen. Daarnaast zal u ook een financieel plan moeten opmaken waarin de herkomst en de bestemming van de werkingsmiddelen van de vennootschap worden toegelicht. Vervolgens zal u ook jaarlijks een boekhouding moeten opmaken en een aangifte vennootschapsbelasting moeten indienen.

De overdracht van uw activiteit naar een vennootschap heeft ook fiscale gevolgen. Zo zal u in geval van een verkoop in persoonlijke naam moeten afrekenen over de meerwaarde dewelke u realiseert naar aanleiding van de overdracht. Hier staat wel tegen over dat de vennootschap de overgedragen activa opnieuw kan afschrijven.

Alternatief kan u er voor kiezen om de activa in te brengen in de vennootschap. In ruil hiervoor krijgt u dan aandelen van de vennootschap, maar geen cash geld. De inbreng wordt dan tijdelijk vrijgesteld van belastingen. Worden de aandelen later vervreemd, dan moet hier fiscaal over worden afgerekend.

Vanaf het ogenblik dat de activiteit is ondergebracht in een vennootschap, zullen de winsten daar worden onderworpen aan vennootschapsbelasting. Het tarief bedraagt 25%, maar kan voor kleine vennootschappen worden verlaagd tot 20% op de eerste schijf van €100.000 aan winst.

Uiteraard worden voormelde tarieven pas toegepast na aftrek van de kosten van de vennootschap. Zo zal onder meer uw bezoldiging als bestuurder een aftrekbare beroepskost uitmaken. Op deze bezoldiging bent u dan sociale bijdragen en personenbelasting verschuldigd.

Afhankelijk van uw specifieke situatie kan worden bekeken welke omvang uw bezoldiging moet hebben en of mogelijk op een andere manier gelden aan de vennootschap kunnen worden onttrokken. Zo kan u de winst na belastingen uitkeren als een dividend. Hierop is in principe 30% roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief kan echter worden verlaagd naar 15% indien u een kleine vennootschap bent.

Benieuwd of een vennootschap ook interessant kan zijn voor u, neem dan zeker contact met ons op!

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.