Uw kinderen op weg helpen bij de aankoop van een woning

Gepost op

De Vlaamse Regering mag dan wel hebben aangekondigd dat de registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning zullen dalen, toch is het vaak niet evident voor jonge mensen om de aankoop van een woning gefinancierd te krijgen.

Daarom gebeurt het steeds vaker dat ouders proberen bij te springen en hun kinderen op weg helpen. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om dit juridisch vorm te geven. Traditioneel komen de schenking en de lening het vaakst voor. 

Schenking aankoop woning

Schenking aankoop woning

Wat is een schenking?

Schenkt u geld aan uw kinderen dan betekent dit dat u onvoorwaardelijk afstand doet van de geschonken gelden: “gegeven is gegeven”. Desgevallend kan u wel verduidelijken dat de gelden bestemd zijn voor de aankoop van een woning en bijvoorbeeld niet voor een luxereis en hier enkele voorwaarden aan koppelen.

Schenking via notariële akte

U kan de schenking opnemen in een notariële akte. In dit geval zal schenkbelasting (3%) verschuldigd zijn, maar zal de schenking nooit kunnen worden belast in de erfbelasting.

Schenking via een bankgift

Anderzijds zou u ook kunnen opteren voor een zogenaamde bankgift, dit is een gewone overschrijving van de gelden. Hierop is geen schenkbelasting verschuldigd. Indien u echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zal alsnog erfbelasting verschuldigd zijn op de schenking. Desalniettemin is het aangeraden om ook bij een bankgift de nodige onderliggende documenten op te maken die als bewijs kunnen dienen.

Lening geven bij aankoop woning

Wenst u uw kinderen op weg te helpen, maar zonder definitief afstand te doen van uw vermogen dan kan u ook opteren voor een lening. Op deze manier kan u uw kinderen ademruimte geven door bijvoorbeeld geen interest aan te rekenen op de lening of door hen eerst hun lening aan de bank te laten terugbetalen en vervolgens pas hun lening aan u. Ook hier is het van belang om de afspraken hieromtrent op papier te zetten. Mocht u het uitgeleende geld later toch niet meer nodig hebben, kan u de lening ook altijd nog kwijtschelden.

Indien uw kinderen de woning samen met hun partner kopen, verdient dit bijkomende aandacht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat uw kind - door uw tussenkomst - een grotere eigen inleg kan voorzien dan zijn/haar wederhelft. In dit geval is het van belang om ook de nodige afspraken op papier te zetten tussen uw kind en zijn of haar partner. Gebeurt dit niet, dan hebt u de kans dat zij bij een latere relatiebreuk mee profiteren van de gelden die jullie geschonken hebben.

Voor meer informatie kan u ook altijd contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.