Update coronamaatregelen - januari

Gepost op

De coronacrisis blijft een grote impact op de gehele maatschappij hebben. Nog steeds ondervinden veel ondernemingen grote negatieve gevolgen die te wijten zijn aan de coronacrisis. De overheid heeft een aantal maatregelen verlengd om ondernemingen te helpen om de coronacrisis door te komen. We overlopen hier kort enkele maatregelen die heden van kracht zijn alsook enkele toekomstige wijzigingen.

 

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Wie?

Voorwaarden die op 16 november 2020 beoordeeld worden:

 • De onderneming of zelfstandige is volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen actief.
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest.
 • Je behoort tot één van volgende categorieën:
  • Zelfstandige in hoofdberoep
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens 13.993,78 EUR
  • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR en als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld is (= helft van de premie)
  • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds equivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 werkend vennoot of minstens 1 voltijds equivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 voltijds equivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid

Uitgesloten ondernemingen:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen)
 • Managementvennootschappen
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen
 • De onderneming die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie, corona ondersteuningspremie of een Vlaams beschermingsmechanisme

Wat?

Elke ondernemer en zelfstandige die tussen 15 november 2020 en 31 december 2020 verplicht gesloten was of een omzetverlies heeft geleden van minstens 60% kan een beroep doen op het Vlaamse Beschermingsmechanisme 3. Het Vlaams Beschermingsmechanisme 3 is een compensatiepremie waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van het aantal werknemers dat men in dienst heeft.

Op de website van Vlaio vindt u een lijst van verplicht gesloten ondernemingen.

Ter info: ondernemingen die verplicht moeten sluiten, moeten geen omzetverlies aantonen.

Ondernemingen die niet verplicht dienden te sluiten, moeten aantonen dat hun omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervinden door de coronamaatregelen opgelegd door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid. Ondernemingen die een verminderde omzet hebben omwille van andere redenen komen niet in aanmerking.

Referentieperiode en omvang van het steunbedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019 (voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5%). Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019 wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Elke onderneming kiest een periode:

 • Ofwel 16 november tot en met 31 december 2020
 • Ofwel 16 november tot en met 30 november 2020

Bij keuze voor de referentieperiode 16 november tot 31 december 2020 bedraagt de maximale steun:

 • Ondernemingen < 10 werknemers: maximaal 11.250,00 EUR
 • Ondernemingen ≥ 10 en ≤ 50 werknemers: maximaal 22.500,00 EUR
 • Ondernemingen ≥ 50 werknemers: maximaal 60.000,00 EUR

Er wordt een minimum steunbedrag voorzien van 1.000,00 EUR voor de periode van 15 november 2020 tot 31 december 2020. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Hier vindt u een lijst van de gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbijdragen

Horeca

Indien een restaurant tussen 16 november 2019 en 31 december 2019 50% of meer van zijn omzet uit take away-activiteiten haalde, moet deze onderneming wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen. Als café en restaurant worden beschouwd de ondernemingen met een hoofdactiviteit in de NACE-codes 56101, 56102 of 56301.

Hoe aanvragen?

Deze premie kan online aangevraagd worden tot en met 15 februari 2021. Dit is mogelijk via de website van VLAIO.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Wat?

Elke ondernemer of zelfstandige die in de maand januari en/of februari 2021 een omzetverlies lijdt van minstens 60% of die verplicht gesloten is, kan een beroep doen op het Vlaamse Beschermingsmechanisme 4.

Bent u nog verplicht om te sluiten binnen de periode van januari en/of februari 2021, dan kan u ervoor kiezen om enkel steun te vragen voor de effectieve opgelegde sluitingsperiode. De steun wordt dan berekend als een percentage op de omzet exclusief btw in de periode in 2020 die overeenstemt met de sluitingsperiode. De omzetdaling moet in casu niet aangetoond te worden.

Referentieperiode en omvang van het steunbedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2020 (voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5%). Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2020 wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De steun bedraagt per maand maximaal:

 • Ondernemingen < 10 werknemers: maximaal 7.500,00 EUR
 • Ondernemingen ≥ 10 en ≤ 50 werknemers: maximaal 15.000,00 EUR
 • Ondernemingen ≥ 50 werknemers: maximaal 40.000,00 EUR

Er is een minimaal steunbedrag van 600,00 EUR per maand voor de maand januari, alsook voor de maand februari. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode.

Hoe aanvragen?

De aanvraag voor de maand januari 2021 moet online gebeuren tussen 16 februari en 15 maart 2021.

De aanvraag voor de maand februari 2021 moet online gebeuren tussen 16 maart 2021 en 15 april 2021.

Dit is mogelijk via de website van Vlaio.

Overbruggingsrechten

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen werden de soepelere regels voor ondernemers en zelfstandigen voor de toekenning van het overbruggingsrecht verlengd. Deze premie kan aangevraagd worden via het sociaal verzekeringsfonds.

Maatregelen januari en februari 2021

Dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting

De federale regering heeft aangekondigd dat het dubbel overbruggingsrecht werd verlengd voor de maanden januari en februari 2021. Deze maatregel geldt voor alle sectoren die in januari en februari nog verplicht gesloten zijn, alsook voor de sectoren die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector die zich genoodzaakt zien om zelf ook volledig te sluiten. Take away en click & collect zijn in deze periode nog toegestaan.

Enkel crisisoverbruggingsrecht

Indien uw omzet daalde in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor u steun vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019 (het jaar voor de coronacrisis!), heeft u recht op een crisis-overbruggingsuitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

Klassiek overbruggingsrecht

Indien u gedwongen bent om uw onderneming voor minstens 7 opeenvolgende dagen te sluiten omwille van economische moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis, heeft u recht op een volledige uitkering die berekend zal worden pro rata het aantal dagen dat er geen activiteit werd uitgeoefend.

Maatregelen maart 2021 (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen!)

Het dubbel crissisoverbruggingsrecht zou niet verlengd worden voor deze periode en kan dus enkel aangevraagd worden voor de maanden januari en februari 2021 als men aan de voorwaarden voldoet.

Enkel crisisoverbruggingsrecht

Vanaf de maand maart 2021 zouden ondernemers nog recht hebben op volgende uitkering:

 • Vanaf 15 achtereenvolgende kalenderdagen per maand gesloten = Volledige uitkering;
 • Minder dan 15 achtereenvolgende kalanderdagen per maand gesloten = Halve uitkering;

Tijdens deze periode mag de verplicht gesloten onderneming geen take away of click & collect doen.

Indien u niet verplicht bent om uw zaak te sluiten of indien u een wel verplicht gesloten sector bent maar u doet nog take-away of click& collect, zult u enkel recht hebben op het enkel crisisoverbruggingsrecht indien u een omzetdaling van 40 % kunt aantonen in de maand voorafgaand vergeleken met de maand in 2019.

Klassiek overbruggingsrecht

Indien u gedwongen bent om uw onderneming voor minstens 7 opeenvolgende dagen te sluiten omwille van economische moeilijkheden ten gevolge van de coronamaatregelen, heeft u recht op een volledige uitkering die berekend zal worden pro rata het aantal dagen dat er geen activiteit werd uitgeoefend.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.