Telewerken in het buitenland: met waarmee moet je rekening houden na COVID?

Gepost op

Tijdens COVID-19 werden velen van ons gevraagd, of zelfs verplicht, om – in de mate van het mogelijke – te telewerken. Dit gold ook voor grensarbeiders die wonen in het ene land (bv. België) en werken in een ander land (bv. Nederland).

(Para)fiscale impact van thuiswerken tijdens COVID-19

Om een grote impact op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak te beperken, maakte België met haar buurlanden diverse afspraken. Op deze manier kon worden verzekerd dat de thuiswerkdagen waarvan COVID-19 aan de oorsprong lag, fictief kunnen worden beschouwd als toch gepresteerd in het werkstaat.

Dit werd echter enkel expliciet geregeld voor werknemers, met de nodige onzekerheid voor bedrijfsleiders en zelfstandigen tot gevolg. 

Grensoverschrijdend telewerken na COVID-19

Aangezien de impact van COVID-19 – gelukkig – bijna niet meer zichtbaar is, komen ook deze afspraken met de buurlanden te vervallen. Telewerk daarentegen lijkt eerder een blijver te zijn. Bijgevolg werken steeds meer personen structureel enkele dagen van thuis uit.

Als u structureel vanuit uw woonstaat werk, kan dit er voor zorgen dat uw werkgever geacht wordt een vaste inrichting te hebben in uw woonstaat. Dit houdt op haar beurt in dat zij aldaar verschillende administratieve verplichtingen moeten nakomen en mogelijks zelfs aan inkomstenbelasting worden onderworpen.

Impact op de werknemer

Ook voor de werknemer kan er een impact zijn naar belastingheffing. Indien hij/zij dagen vanuit zijn woonstaat vanop afstand werkt, dan zijn de inkomsten die daar aan verbonden zijn belastbaar in het woonstaat in plaats van in het werkstaat.

Stel dat u bv. structureel twee dagen per week thuis werkt om de files te ontlopen, dan zal 40% van uw loon daar belast worden. De overige 60% wordt nog gewoon belast in het werkstaat.

Ook het land waar u onder het socialezekerheidsstelsel valt kan een impact ondervinden door thuis te telewerken. U zal slechts in één land socialezekerheidsbijdragen moeten betalen en wanneer u volledig in één land werkt zal dat in het werkstaat zijn. Werkt u minstens 25% van uw tijd in uw woonstaat, dan zal u voortaan daar onder de sociale zekerheid vallen.

Stel opnieuw dat u bv. twee dagen per week van thuis uit werkt, dan zal u voortaan onder de sociale zekerheid van uw woonstaat vallen en niet langer onder deze van de werkstaat.

Finaal kan het telewerk ook nog een impact hebben op het toepasselijke arbeidsrecht. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.