Sociale bijdragen voor zelfstandigen in 2023: wat zal er veranderen?

Gepost op

Als zelfstandige betaal je sociale bijdragen op basis van de inkomsten die je genereert met jouw zelfstandige activiteit.  

De bijdragen worden in twee stappen berekend. In eerste instantie betaal je gedurende het inkomstenjaar ieder kwartaal voorlopige bijdragen. Deze worden in principe berekend op het geïndexeerd beroepsinkomen van drie jaar terug.  

Wanneer de fiscale administratie het uiteindelijke beroepsinkomen vaststelt, volgt de finale afrekening.  Het kost de fiscale administratie de nodige tijd om de finale beroepsinkomsten vast te stellen en te communiceren aan de diensten van de sociale zekerheid. Daarom zal de finale afrekening pas volgen twee jaar na het inkomstenjaar waar de bijdragen betrekking op hebben. 

Als de berekening van jouw voorlopige bijdragen accuraat was, zal je nauwelijks moeten bijbetalen of terugkrijgen. Als jouw inkomsten toch afwijken van de basis waarop de bijdragen werden berekend, zal er nog een verrekening volgen.  

Sociale bijdragen in 2023: wat zal er veranderen?  

De voorlopige sociale bijdragen van zelfstandigen voor 2023 worden dus berekend op basis van jouw geïndexeerd beroepsinkomen van 2020. Ook de grensbedragen van de minimale en maximale bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.  

Concreet betekent dit het volgende voor de sociale bijdragen van zelfstandigen voor 2023: de minimale bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep worden berekend op een bedrag van €16.409,20. Het percentage bedraagt nog steeds 20,50%. Dit percentage is van toepassing op een inkomen tot €70.857,99. Boven deze grens en tot een bedrag van €104.422,24 zijn sociale bijdragen verschuldigd aan een tarief van 14,16%. 

Bijgevolg bedragen jouw kwartaalbijdragen minimaal €840,97 en maximaal €4.819,65. Aangezien de sociale bijdragen meestal worden geïnd via een sociaal verzekeringsfonds zal je echter ook rekening moeten houden met de bijkomende kosten die zij hiervoor aanrekenen.

Indexatie sociale bijdragen eerste kwartaal 2023: val niet je van stoel

Als je langer dan drie jaar actief bent als zelfstandige, zullen jouw voorlopige sociale bijdragen worden berekend op uw geïndexeerde inkomen van 2020. Gelet op de stijgende inflatie van de afgelopen jaren, betekent dit dat jouw inkomen wordt geïndexeerd met 18,31%. Als gevolg hiervan kunnen uw voorlopige sociale bijdragen aardig oplopen, zelfs als jouw inkomen constant is gebleven.

Hier kan echter op twee manieren aan tegemoet worden gekomen. De eerste mogelijkheid is om het uitgekeerde loon op te trekken/te indexeren met eenzelfde percentage. Dit zal dan geen gevolgen hebben voor de eindafrekening van jouw sociale bijdragen aangezien er al met dit verhoogde bedrag rekening werd gehouden. Een tweede mogelijkheid is om een vermindering aan te vragen aan jouw sociaal verzekeringsfonds.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.