Seizoensarbeiders hoeven niet langer een belastingaangifte in te dienen

Gepost op

Al in maart 2021 werd de bedrijfsvoorheffing die u moet inhouden op lonen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw verhoogd van 11% naar 18,725%. Ondertussen werd deze bedrijfsvoorheffing ook bevrijdend gemaakt.

Personen die in het buitenland wonen maar (tijdelijk) in België komen werken worden in België belast op de inkomsten die ze hier verkrijgen. Op hun loon wordt door de werkgever al bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daardoor hield dit in het verleden ook in dat jaarlijks nog een aangifte in de belasting niet-inwoners moest worden ingediend om zo het uiteindelijke saldo van de verschuldigde belasting te berekenen. Omdat dit voor administratieve lasten zorgde voor seizoenarbeiders en werkgevers die hier ook vaak in bijsprongen, werd beslist om de bedrijfsvoorheffing voortaan bevrijdend te maken.

Wat betekent dit?

Dat betekent dat de seizoenarbeiders niet langer een aangifte moeten indienen. Hieraan zijn echter wel twee voorwaarden verbonden. Ten eerste mag de betrokken persoon in België enkel bezoldigingen ontvangen als seizoenarbeider in de land- & tuinbouw. Ontvangt de seizoenarbeider met andere woorden ook nog een ‘gewone’ bezoldiging dan zal alsnog een aangifte moeten worden ingediend. De tweede voorwaarde is dat de seizoenarbeider een woonplaatsverklaring moet bezorgen aan de werkgever en dat de werkgever deze op haar beurt aan de administratie overmaakt.

De werkgever zal van zijn kant op de fiche die hij opmaakt moeten vermelden dat het gaat om een verloning in het kader van de seizoenarbeid in de land- of tuinbouw zodat dit bekend is bij de administratie.

Het staat de seizoenarbeider nog steeds vrij om alsnog een aangifte in te dienen als dit voordeliger zou uitkomen. Hierbij zal men zich steeds moeten afvragen of de tijd, moeite en eventuele kosten die dit met zich meebrengt opwegen tegen de belastingbesparing die dit met zich meebrengt.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.