Personenbelasting aanslagjaar 2023: indieningstermijn vervroegd

Gepost op

In een recent persbericht kondigde de FOD Financiën de indieningstermijnen aan voor de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022).  

Indien je een beroep deed op een mandataris (bv. Ac|s) lag de deadline pas ergens eind september of zelfs oktober. Vanaf dit aanslagjaar komt daar verandering in.  

Wat is er veranderd sinds dit jaar? 

Papieren aangiftes moeten nog steeds worden ingediend tegen 30 juni 2023. Voor aangiftes via Tax-On-Web krijgt u voortaan nog tot 15 juli 2023 en dit ongeacht of je zelf de aangifte indient of je de aangifte laat indienen door een mandataris. Een aanzienlijk verschil dus met voorheen wanneer je de tijd had tot september of zelfs oktober om jouw aangifte te laten indienen door een mandataris.  

Uitzonderingen 

Op bovenstaand principe wordt wel een uitzondering voorzien. Enkel wanneer jouw aangifte als complex kan worden beschouwd heeft jouw mandataris tot 18 oktober 2023 de tijd om jouw aangifte in te dienen.  

We spreken van een complexe aangifte als je een eenmanszaak hebt, een bedrijfsleidersbezoldiging of vergoeding voor meewerkend echtgenoot ontvangt of wanneer er sprake is van buitenlandse beroepsinkomsten. Andere buitenlandse inkomsten (bv. pensioenen of roerende inkomsten) geven geen aanleiding tot de verlenging van de aangiftetermijn.  

Dien je aangifte in de personenbelasting zo snel mogelijk in  

Verder worden belastingplichtigen nog steeds aangemoedigd om hun aangifte zo snel mogelijk in te dienen. Als je jouw aangifte uiterlijk op 31 augustus 2023 indient, mag je een snellere terugbetaling verwachten of kan je langer wachten met het voldoen van uw belastingschuld.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.