Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen inzake COVID-19 op komst

Gepost op

Gelet op de stijgende coronacijfers en het opduiken van de nieuwe omnikronvariant werden op 20 november 2021 opnieuw verstrengde coronamaatregelen ingevoerd. Ter ondersteuning van de getroffen sectoren zal de Vlaamse overheid daarom opnieuw enkele steunmaatregelen (her)invoeren.

Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemingen die verplicht moeten sluiten (bv. discotheken, binnenspeeltuinen) of getroffen zijn door de recente maatregelen (bv. horeca, eventsector, etc.) komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 5% van de omzet van het 4e kwartaal van 2019. De tegemoetkoming wordt echter beperkt in functie van het aantal werknemers die de onderneming heeft: €11.250 tot 10 werknemers, €22.500 voor 10 tot 50 werknemers en €60.000 voor 50 of meer werknemers.

Sectoren die verplicht dienen te sluiten dienen hiervoor geen omzetverlies aan te tonen. Sectoren dewelke niet verplicht moeten sluiten moeten een dubbel omzetverlies aantonen. Ten eerste moet er een omzetverlies zijn van minstens 30% in het 4e kwartaal van 2021 en van minstens 60% in de periode van 20 november tot het einde van 2021. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van btw-aangiften en een attest van uw accountant.

Globalisatiemechanisme

Voor 2020 werd voorzien in een globalisatiemechanisme voor ondernemingen die van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een minimale omzet hadden van €450.000 en over dezelfde periode in 2020 een omzetdaling van minstens 60% kenden, samen met een boekhoudkundig verlies. Ondernemingen die aan voormelde voorwaarden voldeden kwamen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 10% van hun omzet.

Voor 2021 zou een gelijkaardige regeling worden uitgewerkt. De exacte modaliteiten moeten nog worden vastgelegd en zullen vermoedelijk pas begin 2022 beschikbaar zijn.

Overbruggingslening

U kan een overbruggingslening aanvragen aan een rente van 1%. De looptijd bedraagt maximaal 24 maanden voor leningen tot €50.000 en 36 maanden voor leningen daarboven. Het minimale bedrag van de lening bedraagt €10.000 en maximaal €400.000. Het maximaal bedrag wordt verder ook nog beperkt in functie van de omzet van de onderneming. De overbruggingslening moet als doel hebben het dekken van vaste kosten, het vernieuwen van voorraden of het investeren in ventilatie en luchtkwaliteit.

Gelieve op te merken dat voormelde steunmaatregelen op datum van deze publicatie nog in een definitieve wettekst moeten worden gegoten. De uiteindelijke steunmaatregelen kunnen dus (beperkt) afwijken van wat hierboven werd uiteengezet. Toch vonden wij het aangewezen om u hier reeds vooraf van op de hoogte te stellen zodat u een inschatting kan maken van de tegemoetkomingen waarvoor u in aanmerking komt. Voor verdere details kan u ook altijd contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.