Nieuwe groottecriteria: bijkomende fiscale voordelen voor jouw vennootschap?

Gepost op

Om kmo’s te ondersteunen voorziet de fiscale wetgeving in diverse fiscale gunstregimes die enkel beschikbaar zijn voor kmo’s (met uitsluiting van grote vennootschappen).  

Dit geldt onder meer voor de vaak toegepaste regimes inzake VVPRbis en de liquidatiereserve waarbij je een verlaagd tarief in de roerende voorheffing betaalt op uitgekeerde dividenden. Maar ook inzake de investeringsaftrek genieten kmo’s bijvoorbeeld van fiscaal voordeligere regels.  

Het is dan ook van belang om te weten wanneer jouw vennootschap in aanmerking komt voor deze voordelen. Dit is het geval wanneer sprake is van een kleine vennootschap. De definitie van een kleine vennootschap wordt omschreven door de vennootschapswetgeving en werkt vervolgens door in de fiscale wetgeving.  

Criteria 

Om te kwalificeren als kleine vennootschap, wordt rekening gehouden met drie criteria. Indien meer dan één van deze criteria wordt overschreden, komt de vennootschap niet langer in aanmerking als een kleine vennootschap. De criteria waren tot voor kort de volgende: 

  • Balanstotaal: €4.500.000 

  • Omzet: €9.000.000 

  • Aantal personeelsleden (FTE): 50 

Deze worden vanaf boekjaar 2024 echter verhoogd: 

  • Balanstotaal: €6.000.000 

  • Omzet: €11.250.000 

  • Aantal personeelsleden (FTE): 50 

Voortaan komen meer vennootschappen in aanmerking als kleine vennootschap en hier bijgevolg fiscaal voordeel uit kunnen halen.  

Consistentiebeginsel 

Er moet echter wel rekening worden gehouden met het zogenaamde consistentiebeginsel. Het consistentiebeginsel bepaalt dat de vennootschap gedurende twee opeenvolgende boekjaren moet kwalificeren als kleine vennootschap (of tegenovergesteld, de criteria moet overschrijden) vooraleer dit gevolgen heeft.  

Stel bijvoorbeeld dat jouw vennootschap onder de oude groottecriteria niet kwalificeert als kleine vennootschap. Terwijl dit onder de nieuwe criteria wel het geval is dan zal de vennootschap pas vanaf boekjaar 2026 hier enig voordeel uit kunnen halen aangezien zij eerst in boekjaren 2024 en 2025 consistent moet kwalificeren als kleine vennootschap.  

Voorlopig is er geen specifieke afwijking van het consistentiebeginsel voorzien in de aanpassing van de wetgeving. Bijgevolg zullen de nieuwe criteria pas uitgesteld enig effectief gevolg hebben.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.