Nieuwe facturatieregels vanaf 1 januari 2013

Gepost op

“BTW verlegd” in het stelsel medecontractant bij werken in onroerende staat of bij een aantal specifieke regelingen zoals bij bepaalde leveringen van beleggingsgoud of het vereenvoudigd driehoeksverkeer.

De verwijzing naar “KB nr. 1, art. 20 W.BTW”, voor het uitvoeren van werken in onroerende staat, dient dus niet meer vermeld te worden en wordt vervangen door “BTW verlegd”. Indien deze term niet wordt gebruikt zal de klant in principe de verschuldigde BTW wel moeten voldoen via de aangifte maar mag hij deze BTW niet in aftrek nemen.

  • “Bijzondere regeling – reisbureaus” als die kan worden toegepast;
  • “Bijzondere regeling – gebruikte goederen” indien de regeling voor tweedehands goederen wordt toegepast;
  • “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” indien de regeling voor kunstvoorwerpen wordt toegepast;
  • “Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten” indien de regeling voor verzamelingen of antiquiteiten wordt toegepast;
  • “Factuur uitgereikt door afnemer” in geval van self-billing;

Indien er vrijstelling is van BTW is men vrij om te verwijzen naar de betreffende bepaling van de Europese Richtlijn of de overeenkomstige nationale bepaling op grond waarvan de handeling is vrijgesteld van BTW. In dergelijke geval ook enige andere formulering gebruiken waaruit blijkt dat de handeling is vrijgesteld van BTW door bijvoorbeeld “vrijgestelde handeling – intracommunautaire levering” of “vrijgestelde handeling – uitvoer” te vermelden.

Twee data

Zowel de datum van het belastbaar feit (tijdstip van levering of dienst) als de datum van (gedeeltelijke) betaling indien deze verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur, dient vermeld te worden.

Factuuromschrijving

Ondanks bovenvermelde vereenvoudiging dient de nodige aandacht te worden besteed aan de omschrijving van de verrichte dienst of goederenlevering. Wees gedetailleerd in uw omschrijving zodat de toepasselijke btw-regelgeving kan worden bepaald. In dit verband is het aangewezen om op de factuur tevens te verwijzen naar een overeenkomst, bestelbon, etc.

Overgangsperiode

2013 geldt als een overgangsperiode om de bedrijven de kans te geven om hun softwaresystemen aan te passen. Dit betekent dat de oude facturatieregels nog geldig blijven, maar dat men ook kan opteren om in 2013 al de nieuwe regels toe te passen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.