Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland: wat betekent dit voor u?

Gepost op

Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag zal het vorige dubbelbelastingverdrag - dat al meer dan twintig jaar oud is - vervangen. Het verdrag tracht enkele knelpunten uit het verleden weg te werken.

Wat is een dubbelbelastingverdag?

Allereerst is het belangrijk om even stil te staan bij wat dubbelbelastingverdragen zijn en waarom ze bestaan.

Via dubbelbelastingverdragen maken overheden afspraken over wie welke inkomsten mag belasten. Dit is van belang omdat verschillende landen mogelijks dezelfde inkomsten willen belasten. Mocht dit het geval zijn, zou de belastingplichtige twee keer belastingen betalen op dezelfde inkomsten. Om dit te vermijden sluiten veel landen dubbelbelastingverdragen met elkaar af.

Specifiek voor Nederland kan dit bijvoorbeeld van belang zijn als je in België woont, maar (beroeps) inkomsten uit Nederland ontvangt. Nederland zal je willen belasten omdat de inkomsten van daar afkomstig zijn. België wenst je op haar beurt te belasten omdat je hier fiscaal rijksinwoner bent. Door te kijken naar de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland kan worden vastgesteld wie de inkomsten mag belasten.

Hierna zullen we enkele belangrijke wijzigingen door het nieuwe verdrag bespreken.

Belangrijke aanpassingen

Bestuurdersvergoedingen

Voor bestuurders bepaalt het nieuwe verdrag uitdrukkelijk dat enkel vergoedingen ontvangen als lid van de raad van bestuur, raad van toezicht of een gelijkaardig orgaan de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag voor bestuurdersvergoedingen volgen. Voor andere inkomsten wordt verwezen naar het artikel over werknemersbezoldigingen.

Directeur–grootaandeelhouder

Als je als directeur–grootaandeelhouder van Nederland naar België emigreert, zal Nederland in bepaalde gevallen toch nog gedurende 10 jaar belastingen kunnen heffen. Dit zal het geval zijn wanneer dividenden worden uitgekeerd of wanneer je de vennootschap verkoopt. De belastingheffing wordt wel beperkt tot de waarde die werd gecreëerd gedurende het tijdstip dat je belastingplichtige in Nederland was.

Hoogleraren, sporters & artiesten

De specifieke bepalingen voor hoogleraren, sporters en artiesten werden geschrapt. Vanaf nu zijn op de inkomsten van deze personen dan ook de normale regels voor zelfstandigen of werknemers van toepassing.

Voorkoming dubbele niet-belasting

Verder specificeert het nieuwe verdrag ook nog uitdrukkelijk dat enkel ontheffing van belasting moet worden verleend wanneer de inkomsten effectief werden belast in het andere land. Op deze manier wenst men dubbele niet-belasting te vermijden.

Wat wijzigt er (helaas) niet?

In het kader van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland ontstaat er vaak discussie over de belastbaarheid van pensioenen. We moeten dan helaas ook vaststellen dat het pensioenartikel niet werd aangepast om hieraan tegemoet te komen.

Ook een ander belangrijk topic blijft voorlopig nog onbehandeld. Met name het gegeven van thuiswerk of het werken vanop afstand vanuit het ene land voor een werkgever in het andere land. De onderhandelingen hierover lopen nog en zouden eventueel later worden geïmplementeerd via een aanvullend protocol.

Inwerkingtreding

Het is belangrijk om op te merken dat ondanks dat het verdrag al ondertekend is, het verdrag nog niet in werking is getreden. Wanneer het nieuwe verdrag effectief in werking zal treden is nog onzeker. Het verdrag moet namelijk eerst nog door de parlementen van beide landen worden goedgekeurd. Pas nadien kan het verdrag effectief in werking treden. Voorlopig wordt de inwerkingtreding ten vroegste verwacht voor 2025.

Verder zijn beide landen ook overeengekomen dat voorafgaand aan de inwerkingtreding nog een gezamenlijke toelichting zal worden opgesteld met meer verduidelijkingen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.