Kapitaalvermindering na schenking familiale vennootschap: dit zijn de voorwaarden

Gepost op

Je kan jouw aandelen van een familiale vennootschap onder bepaalde voorwaarden schenken of laten vererven aan fiscaal gunstige voorwaarden. Deze fiscale regeling staat bekend als het gunstregime voor familiale vennootschappen.

Om van het gunstregime te kunnen genieten, moet je echter aan enkele voorwaarden voldoen op het ogenblik van de schenking/vererving en ook nog gedurende drie jaar nadien. Het niet-naleven van deze voorwaarden resulteert echter in een naheffing van de normaal verschuldigde schenk- of erfbelasting.

Eén van de voorwaarden betreft het behoud van kapitaal gedurende drie jaar. Met andere woorden mag je geen kapitaalvermindering doorvoeren binnen drie jaar. Voor kapitaalloze vennootschappen mag het eigen vermogen gedurende drie jaar niet dalen tot onder het bedrag van de inbrengen. Als het kapitaal toch daalt, is alsnog “evenredige” schenkbelasting verschuldigd.

Berekeningswijze

Zonder in detail te treden, hield VLABEL er een vreemde interpretatie op na over wat “evenredige” schenkbelasting inhoudt. De eigenaardige berekeningswijze van VLABEL had tot gevolg dat de belastingplichtige steeds met een hogere belastingfactuur werd opgezadeld. Hiertegen zijn enkele belastingplichtigen naar de rechtbank getrokken. Het hof van beroep te Gent heeft de opvallende interpretatie van VLABEL over de naheffing ondertussen ook verworpen.

Het schenken van aandelen van een familiale vennootschap kan dus aan een tarief van 0% in de schenkbelasting als je aan enkele voorwaarden voldoet. Als binnen drie jaar het kapitaal toch daalt, is er alsnog schenkbelasting verschuldigd. De rechtspraak heeft hierover in het voordeel van de belastingplichtige geoordeeld en verduidelijkt dat de interpretatie van VLABEL niet strookte met de fiscale wetgeving.   

In elk geval is het belangrijk om tijdig aan vermogensplanning te denken. Hierbij is het belangrijk om je te laten bijstaan door professionelen die op de hoogte zijn van de relevante wetgeving. Voor meer informatie kan je steeds contact met ons opnemen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.